Ombudsmand: Passiv rygning skræmmer medarbejdere væk

Nogle nyansatte må stoppe efter kort tid, da de er generet af røgen i de værelser, hvor beboere i plejehjemmet Puilasunnguit ryger. Der er utilstrækkelige tiltag, påpeger ombudsmanden.

Plejehjemmet Puilasunnguit i Paamiut kan have udfordringer med at fastholde nye ansatte, da nyansatte kan være generet meget af røglugt i beboernes værelser, at de vælger at stoppe efter en kort ansættelsesperiode.

Det fremgår i ombudsmandens rapport om inspektionen af Puilasunnguit.

Det er dog ikke kun ansatte, der bliver udsat for passiv rygning.

- Flere af beboere ryger på deres værelser, og de har ofte døren stående åben, så det lugter meget af tobaksrøg. Nogle af de pårørende, der er på besøg, skyder sig at gå efter kort tid, da de også er generet af røgen, lyder det i rapporten.

Ledelsen i plejehjemmet har oplyst overfor ombudsmanden, at der er ventilation på værelserne, og at der luftes ud.

Svært at skærme for passiv rygning

- På baggrund af inspektionsholdets egne iagttagelser og ledelsens udtalelser, vurderer jeg, at forebyggelsen mod passiv rygning ikke er tilstrækkelig effektiv. Rygning skal så vidt muligt ikke være til gene for andre, lyder det fra ombudsmanden.

Kommunen har oplyst, at der vil blive installeret luftrensere, der skal supplere ventilationer og udluftning af værelser for at mindske risikoen for passiv rygning.

I plejehjemmet Puilasunnguit der omkring 22 medarbejdere, hvor omkring halvdelen er stabile.

Stabile medarbejdere mangles

- På grund af sygdom, lovligt og ulovligt fravær, er det tit nødvendigt med rotation af vikarer. Med den hyppige brug af vikarer er risikoen for at begå fejl større og kan gå ud over kvaliteten af plejen, lyder det i rapporten.

- Jeg finder ledelsens oplysninger om manglen på personale, herunder manglen på uddannet personale og problemer med fravær, og de konsekvenser, det kan medføre, bekymrende, lyder det fra ombudsmand Gedion Jeremiassen.

Ombudsmanden anbefaler Puilasunnguits ledelse om at fortsætte med de forskellige tiltag, der skal sikre stabile medarbejdere, herunder misbrugsbehandling af medarbejdere der skulle have problemer med misbrug.

Powered by Labrador CMS