Ombudsmand påpeger problemer med mobning i anstalter

Besøg fra Folketingets Ombudsmand i landets anstalter har ført til en række anbefalinger om forbedringer til kriminalforsorgen og politimesteren.

Bliver de indsatte i landets anstalter behandlet godt nok? Det spørgsmål har repræsentanter fra Folketingets Ombudsmand forsøgt at besvare under en 16 dage lang tilsynsrejse.

Her blev seks anstalter besøgt, og det overordnede indtryk er godt:

- Hovedindtrykket var, at politiet og kriminalforsorgen i Grønland grundlæggende behandler mennesker i deres varetægt hensynsfuldt og værdigt, skriver Ombudsmanden i sin årsberetning.

Tilsyn fra Folketingets ombudsmand

Ombudsmandens opgaver omfatter også de danske myndigheders virksomhed i Grønland og på Færøerne, herunder kriminalforsorgens og politiets.

Sådan forløb tilsynsbesøgene i Grønland:

  • Fire medarbejdere fra ombudsmanden – fordelt på to hold – gennemførte 20 tilsynsbesøg i Grønland i oktober 2021.
  • Ombudsmandens medarbejdere besøgte seks anstalter, seks af politiets detentioner og otte kommunefogeder.
  • Tre besøg i Østgrønland blev gennemført virtuelt, og to besøg hos kommunefogeder i Vestgrønland blev gennemført telefonisk. De resterende 15 besøg blev alle gennemført fysisk.
    • Kilde: Ombudsmanden.dk

Ombudsmanden kommer dog også med en række anbefalinger til forbedringer, og sætter fingeren på et par ømme punkter, som blev observeret under tilsynsbesøgene.

Anbefalingerne handler blandt andet om, at der bør være mere fokus på at forebygge isolation som følge af mobning eller chikane blandt de indsatte:

Chikane og mobning

- Besøgsholdene konstaterede imidlertid, at der i enkelte anstalter var chikane og mobning blandt de indsatte – at stærke indsatte chikanerede og i nogle tilfælde rottede sig sammen mod svagere indsatte, skriver ombudsmanden og fortsætter:

- Styrkeforholdet havde f.eks. at gøre med, hvilken kriminalitet den indsatte var dømt for, eller hvor han kom fra. Nogle indsatte blev således mobbet, fordi de var dømt for seksualforbrydelser, mens andre blev chikaneret, fordi de kom fra Østgrønland.

Mobningen fører ifølge ombudsmanden til, at nogle indsatte vælger at isolere sig fra fællesskabet, men nogle steder er det ikke muligt, fordi de indsatte kan låse sig ind på hinandens værelser.

Kaldeanlæg var i stykker

Derudover kommenterer Ombudsmanden også et konkret punkt vedrørende tilbageholdte personer i landets detentioner.

Det er nemlig kun i Nuuk, at politistationen er døgnbemandet. Andre steder går medarbejderne hjem klokken 16:

- Når der ikke er politi til stede på stationen, sikres de frihedsberøvedes sikkerhed ved hjælp af bl.a. kaldeanlæg og kameraovervågning. Medarbejderne fra ombudsmanden kunne konstatere, at disse installationer ikke virkede alle steder.

- F.eks. var der et kaldeanlæg, hvor man kun kunne høre, at anlægget blev aktiveret, men ikke, hvad der blev sagt. Ombudsmanden anbefalede, at fejlene blev udbedret, står der i beretningen.

Powered by Labrador CMS