Ombudsmand om kommune: Helt uacceptabel sagsbehandling

Avannaata Kommunia får krads kritik af ombudsmanden i en sag om tvangsanbringelse af fire søskende.

Kommunens sagsbehandling i forbindelse med tvangsfjernelse af fire - senere tre børn - har været mangelfuld, konkluderer ombudsmand Vera Leth

Kommunens sagsbehandling har været helt uacceptabel, da kommunen har begået talrige meget væsentlige og alvorlige fejl i behandlingen af et forældrepars sag om anbringelse og hjemgivelse af deres fire børn.

Det er meldingen fra Ombudsmanden for Inatsisartut, der har gennemgået sagen i Avannaata Kommunia.

Den begyndte i oktober 2018, hvor kommunen fjernede forældreparrets i alt fire børn fra hjemmet efter mistanke om seksuelt overgreb på et af børnene.

To måneder senere indstillede politiet efterforskningen i sagen.

Kommune opretholdt anbringelse

Politiet gav kommunen besked, men kommunen valgte at opretholde anbringelse uden for hjemmet for tre af de fire børn.

Det skete med en begrundelse om, at forældreparret havde et højt alkoholforbrug.

Forløbet fik forældrene til at klage over anbringelserne til ombudsmanden i februar 2020 og igen i oktober 2020. De tre af parrets fire børn er fortsat tvangsanbragt uden for hjemmet.

Ombudsmanden understreger, at hun ikke har taget stilling til, om det er fagligt korrekt at fjerne børnene. Hun har derimod kigget på, om lovgivningen på området er overholdt i forbindelse med de meget indgribende foranstaltninger, som kommunen har benyttet sig af.

Begrundelser og sagsbehandlingstid kritiseres

Og sagsbehandlingen har været mangelfuld konkluderer Ombudsmand for Inatsisartut, Vera Leth. Hun skriver blandt andet:

- Kommunen skulle have taget stilling til, om der fortsat var grundlag for at anbringe A og B’s børn uden for hjemmet og truffet afgørelse om opretholdelse af anbringelserne eller om hjemgivelse af børnene, efter at kommunen den 13. december 2018 modtog oplysning om, at politiet havde standset undersøgelsen af sagen om mistanke om seksuelt overgreb på D.

Derudover kritiserer ombudsmanden også kommunens begrundelser for sine afgørelse, som hun kalder 'yderst mangelfulde' samt kommunens sagsbehandlingstid.

I et tilfælde var kommunen seks måneder om at behandle et punkt i sagen, som efter Ombudsmandens vurdering burde have være behandlet inden for få uger - i værste fald inden for få måneder. Det drejede sig om, at det sociale ankenævn havde hjemvist sagen om anbringelse af parrets børn til ny behandling.

Kritik af håndtering af flytning

I forbindelse med at børnene blev anbragt uden for hjemmet blev de flyttet til en anden by i en Kommuneqarfik Sermersooq.

Det fik forældrene til senere at flytte til samme by for at kunne få samvær med børnene. Her får Avannaata også kritik:

- Kommunen har begået alvorlige fejl ved at indstille behandlingen af forældreparrets sager om hjemgivelse af børnene med den begrundelse, at forældreparret var flyttet til en anden by, uden samtidig at oversende akterne i sagerne til tilflytningskommunen, skriver ombudsmand Vera Leth.

Kommunen oplyser til Ombudsmanden, at der var samarbejdsvanskeligheder med forældrene, og at forældrene ikke havde opgivet en ny adresse i den nye by, hvorfor kommunen bad forældrene om at få fast adresse i Kommuneqarfik Sermersooq, så sagen om hjemgivelse af børnene kunne behandles der.

Powered by Labrador CMS