Økonomisk Råd: Inflationen forventes over fem procent i år

I 2023 ventes væksten at blive knap 1 procent, mens inflationen kan stige til over 5 procent, hvilket vil være det højeste siden 2008-2009, lyder en prognose fra Økonomisk Råd.

- Fremgangen i den økonomiske aktivitet ventes at blive afdæmpet i 2023, lyder vurderingen fra Økonomisk Råd, som har professor i økonomi, Torben M. Andersen i spidsen.

Grønlands økonomi har klaret sig godt gennem det seneste års internationale krise. Mens eksempelvis Danmark og EU-landene har kæmpet med en inflation på til tider over 10 procent, så har prisstigningerne været relativt lave her i landet.

Det skyldes blandt andet en prissikringsaftale fra KNI på olieprodukter, som skærmet forbrugerne for store prisstigninger på energi.

Og Grønland vil fortsat ligge lunt i svinget i forhold til andre lande i 2023, vurderer Økonomisk Råd i et halvårsnotat.

Rådet forventer dog, at inflationen vil stige til lidt over fem procent og væksten aftage, da det ikke er muligt at afskærme Grønland helt fra den tårnhøje globale inflation og ikke mindst rentestigninger:

- Inflationen forventes at blive lidt over 5 pct. i 2023, målt ved årsstigningen i forbrugerpriserne i juli 2023.

Højeste inflation siden nullerne

- Det vil være den højeste inflation her i landet siden 2008-2009, men det er et moderat inflationspres set i et internationalt perspektiv. Priserne på importerede fødevarer, beklædning og boligudstyr forventes at stige omtrent som i Danmark, mens fjernelsen af afgift på kød, kaffe og the vil dæmpe prisstigningerne, skriver rådet i notatet.

Rådet understreger, at den internationale situation gør udsigten for vækst og inflation ekstra usikre. Det gælder særligt energipriserne fra udgangen af året, hvor KNI's prissikringsaftale på olieprodukter udløber.

Med hensyn til væksten i økonomien så sænker Økonomisk Råd sin vurdering til, at væksten i 2023 forventes at lande på 0,8 procent.

Grafer over forventede vækstrate og inflation.

- Bygge- og anlægsaktiviteten ser ud til at forblive høj, hvor lufthavnsbyggerierne vil fylde meget. Til gengæld forventes de øvrige investeringer, herunder på boligområdet, at blive afdæmpet af de kraftige rentestigninger, skriver Økonomisk Råd om væksten og fortsætter:

- Samtidig kan det tiltagende inflationspres reducere købekraften og efterspørgslen. Det vil dæmpe forbruget, hvoraf en del dog importeres, og derfor ikke påvirker aktiviteten i landet direkte.

Arbejdskraft mangles

Ifølge Økonomisk Råd er den væsentligste barriere for yderligere fremgang i økonomien fortsat manglen på kvalificeret arbejdskraft, især i de større byer:

- Der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, og det er vigtigt at få dette problem håndteret både på kort og længere sigt. Presset på arbejdsmarkedet er meget betydeligt, især i Nuuk og i større byer nordpå, og behovet for udenlandsk arbejdskraft er tiltagende, skriver rådet og henviser til stigningen i udenlandske statsborgere:

- Det viser sig bl.a. i folketallet. I 2022 var der 1.928 udenlandske statsborgere i landet, hvilket er en fordobling siden 2008, og fremgangen er særlig stor blandt thailændere og filippinere. Hertil kommer betydelig udenlandsk arbejdskraft uden fast bopæl i landet.

Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af arbejdssøgende, som nu er på et rekordlavt niveau:

Powered by Labrador CMS