Nyt studie: Der er social ulighed i risiko for selvmord

Personer, der hverken er i arbejde eller i uddannelse, og hvis adgang til arbejde og uddannelse er begrænset, er i særlig risiko for selvmord, viser et nyt grønlandsk litteraturstudie.

10. september er WHO's verdensdag for selvmordsforebyggelse. Et nyt studie viser, at mangel på arbejds- og uddannelsesmuligheder øger risiko for selvmord.

Personer, der befinder sig i en situation, hvor de står uden uddannelse eller arbejde, og hvor mulighederne er begrænset, er i øget risiko for selvmord.

Det viser et nyt litteraturstudie fra Center for Folkesundhed i Grønland, hvor al forskning i beskyttende faktorer og risikofaktorer for selvmord og selvmordsadfærd i Grønland er gennemgået i et systematisk review.

- Det kan både handle om, at de bor et sted, hvor adgangen til uddannelses- og jobmuligheder er begrænset, lige så vel som det kan handle om en række omstændigheder, der gør det svært at gennemføre en uddannelse eller få et arbejde. Formentlig spiller begge dele en rolle, siger Ivalu Katajavaara Seidler, som er ph.d.-studerende ved Ilisimatusarfik og Syddansk Universitet og hovedforfatter til studiet.

10. september er WHO’s verdensdag for selvmordsforebyggelse.

Uddannelse er vejen frem

Ifølge det nye studie fremgår ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet, ufaglært arbejde eller at personen er vokset op i et hjem med forældre med ufaglært arbejde som nogle af faktorer, der øger risiko for selvmord.

Ivalu Katajavaara Seidler påpeger, at forebyggelsen kan rettes målrettet på baggrund af det nye studie.

- Den samlede viden om risikofaktorer peger jo i retning af, at der er tale om en væsentlig social ulighed i selvmord. Derfor skal vi i forebyggelsen af selvmord være opmærksomme på personer - og særligt unge -, som befinder sig i en socialt udsat position, fordi de står udenfor uddannelse og arbejdsmarked, udtaler Ivalu Katajavaara Seidler.

Forskning om beskyttende faktorer mangler

Studiet har identificeret mange forskellige typer af risikofaktorer, hvilket afspejler kompleksiteten ved selvmord. Andre faktorer, der blev rapporteret i litteraturen, var blandt andet svære opvækstvilkår, mentale sundhedsproblemer og sygdom, traumatiske oplevelser og konfliktfyldte relationer.

- Beskyttende faktorer er stort ikke dokumenteret i forskningen i Grønland, hvilket er en stor mangel. De få beskyttende faktorer, der var nævnt, omfattede høj velstand i hjemmet samt for mænds vedkommende, det at have en familie, lyder det.

Forskningen er formidlet til myndighederne i Grønland med henblik på at kunne bidrage til det vigtige arbejde med den nye strategi for selvmordsforebyggelse.

I anledning af WHO’s verdensdag for selvmordsforebyggelse vil Lysinstallationen blive præsenteret i dag klokken 16.00 ved Tuapannguit i Nuuk. Lysinstallationen skal vise 45 prikker, der symboliserer antallet af selvmord begået i Grønland hvert år.

Powered by Labrador CMS