Nyt boligklagenævn skal rette op på fejl

Lejere i boliger, der blev overført til Iserit og Nuuk City Development, skal nu have mulighed for igen at kunne klage over deres forhold til et boligklagenævn. Nye lejere får dog ikke den mulighed.

(Arkivfoto)

Som følge af at Kommuneqarfik Sermersooq har overdraget sine boliger til aktieselskaberne Iserit og Nuuk City Development, har lejerne mistet deres adgang til at klage til Boligklagenævnet.

Ændringen af lejernes retsstilling var ifølge forvaltningen en utilsigtet konsekvens, da boligerne blev overdraget til de to aktieselskaber.

Boligklagenævnet kan nemlig kun behandle sager, der handler om kommunernes og Selvstyrets boliger - ikke boliger der er overført til aktieselskaber. Derfor kan Boligklagenævnet heller ikke behandle klager fra lejere i Illuuts boliger, selvom boligselskabet er ejet 100 procent af Selvstyret.

Kommuneqarfik Sermersooq tager nu skridt til at rette op på problemet, og derfor har kommunens forvaltning udarbejdet et forslag om, at kommunen laver sit eget boligklagenævn.

Klagenævnet bliver dog kun for de lejere, der boede i lejlighederne, da de blev overdraget til de to aktieselskaber. De resterende lejere og fremtidige lejere hos Iserit og Nuuk City Development vil fortsat kun kunne klage til de to virksomheder, fordi de sidestilles lejere hos private udlejere.

Boligklagenævn som forbillede

Iserit skriver eksempelvis på sin hjemmeside, at selskabets afgørelse på en klage kun kan indbringes for Retten i Grønland, og at lejeren selv skal betale omkostningerne til en advokat.

I kommunens nye boligklagenævn forholder det sig dog anderledes. Ifølge sagsfremstillingen skal nævnet have samme kompetencer, som det eksisterende Boligklagenævn, der er oprettet af Selvstyret.

Disse sager skal nævnet behandle

  1. Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.
  2. Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.
  3. Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.
  4. Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. § 51 og 55.
  5. Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.
  6. Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. § 58-62.
  7. Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Kilde: Kommuneqarfik Sermersooq

Kommunen skal udpege en formand, der har juridisk embedseksamen, og som ikke har særlig tilknytning til ejer-, bolig- eller lejeorganisationer eller være erhvervsmæssigt involveret i ejendomshandler. De tre øvrige medlemmer af nævnet skal udpeges af Grønlands Erhverv, fagforeningen SIK og af boligernes ejerne.

250 kroner for at klage

Nævnet skal også have et sekretariat, der skal forberede sagerne til nævnet. Omkostningerne til nævnet skal i udgangspunktet betales af Iserit og Nuuk City Development.

For at få behandlet en klage i det nye nævn skal lejeren betale et gebyr på 250 kroner. Gebyret betales tilbage, hvis lejeren får medhold i klagen, eller hvis sagen afvises som uegnet til behandling.

Forslaget blev først behandlet af Udvalg for Økonomi og Erhverv, hvorefter forslaget blev optaget som tillægspunkt på kommunalbestyrelsens seneste møde, hvor politikerne godkendte indstillingerne fra forvaltningen.

Boligklagenævn problematiserede manglende klageadgang

I Boligklagenævnets årsrapport for 2014 kan man læse, at nævnet på det tidspunkt ikke længere kunne behandle klager i visse af Selvstyrets boliger, da de var overført til Illut. Det er altså en lignende situation, lejerne af Kommuneqarfik Sermersooqs boliger befinder sig i.

Tilbage i 2014 skriver Boligklagenævnets formand, advokat Naja Joelsen, at flytningen af boligerne til Illut er en forringelse af lejernes retsstilling:

- Da en del boliger, som tidligere var ejet af Selvstyret, nu er overført til Illuut A/S, betyder det, at klager vedrørende disse boliger er unddraget Boligklagenævnets kompetence. Lejere i disse boliger vil derfor være nødsaget til at anlægge retssag om eventuelle tvister med udlejer.

- Boligklagenævnet anser dette for en forringelse af lejernes retssikkerhed, idet det dels vil medføre en væsentlig forøgelse af sagsbehandlingstiden, dels i de fleste tilfælde vil medføre udgifter til advokat. Boligklagenævnet er ikke bekendt med, hvorvidt dette er oplyst til lejerne i forbindelse med boligernes overflytning til Illuut, skrev Naja Joelsen i årsrapporten for nævnet.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra Kommuneqarfik Sermersooq til sagen.

Powered by Labrador CMS