Nye tal: Så mange studenter starter videregående uddannelse

43 procent af studenterne fra 2020 påbegyndte en videregående uddannelse inden for 2 år.

43 procent af studenterne fra 2020 har påbegyndt en videregående uddannelse inden for to år.

43 procent.

Det er andelen af studenter fra 2020, som er begyndt på en videregående uddannelse inden for to år.

Det er samme niveau som årgangen før, skriver Grønlands Statistik i en ny udgivelse.

Set over længere tid er andelen af studerende, som påbegynder videregående uddannelse inden for to, været faldende.

- I forhold til perioden 2008-2020 var andelen faldet med 32 pct.-point i forhold til studenterne fra 2008, hvor 75 pct. startede på en videregående uddannelse inden 2 år, skriver Grønlands Statistik.

Stigning i studenter

Den udvikling skal dog ses i lyset af antallet af studenter. I 2008 var der omkring 200, der gennemførte en gymnasial uddannelse. I 2020 var det tal steget til omkring 300, hvilket fremgår af nedenstående graf.

Af grafen kan det også læses, at antallet af dem, der påbegynder videregående uddannelse inden to år, ligger på cirka samme niveau - omkring 150 studenter, hvorfor andelen altså er faldet:

Med hensyn til hvor mange af studenterne, der påbegynder en erhvervsuddannelse inden for to år, så er det tal 15 procent for 2020-årgangen.

- Samlet set er andelen der er startet på enten en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse inden for 2 år, faldet fra 80 pct. til 58 pct. af studenterne, fra årgang 2008 til årgang 2020, skriver Grønlands Statistik.

Udviklingen for både videregående og erhvervsuddannelse kan ses af denne graf:

Powered by Labrador CMS