Nye lufthavne skal gavne hele landet

Naalakkersuisut har lanceret 11 tiltag i en kortsigtet turismestrategi, i et forsøg på at sikre at de nye lufthavne kommer hele landet til gavn.

Den forventede stigning i turismen vil give nye indtægter og flere arbejdspladser. Men vi skal også sikre balancen, så den øgede turisme ikke presser naturen og lokalsamfundene over evne, lyder det fra Naaja H. Nathanielsen.

Naalakkersuisut har lanceret en turismestrategi, som er navngivet "overgangsstrategi" i forbindelse med, at der i 2024 åbner en international lufthavn i Nuuk, som forventes at vende op og ned på rejsemønstret - også for turister. Senere følger som bekendt også nye lufthavne i Ilulissat og Qaqortoq.

- Vi kender endnu ikke prisniveauet, flyruterne eller selskaberne. Vi må også konstatere, at selvom turisme har eksisteret som erhverv i mange, mange år, så mangler der fortsat systematisk indhentet grundlæggende viden om den turismesektor, der eksisterer i dag.

- Derudover har stigningen i krydstogter i vores farvande tydeliggjort et behov for en mere klar strategi og en bedre regulering af området, skriver naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen i forordet til den "overgangsstrategien."

Turismeregnskab skal sikres

Strategien dækker 2023 og 2024, så halvdelen af strategiperioden er altså gået.

Strategien rummer 11 initiativer, som eksempelvis udformning af ny turismelov, opstramning af rammerne for krydstogtsturisme samt tiltag til et såkaldt turismeregnskab, hvor de egentlige effekter i form af omsætning, jobskabelse og indtægter til Grønland fra turismen kan måles med en international standard.

Strategien rummer følgende ilustration af de senere års udvikling:

Naaja H. Nathanielsen udtaler, at det er Naalakkersuisuts ambition, at de nye lufthavne skal komme hele landet til gavn:

Nye indtægter og arbejdspladser

- Turismestrategien skal sikre at den ambition får vinger. Den forventede stigning i turismen vil give nye indtægter og flere arbejdspladser. Men vi skal også sikre balancen, så den øgede turisme ikke presser naturen og lokalsamfundene over evne.

- Strategien har derfor også fokus på bæredygtighed og nødvendige begrænsninger. Naalakkersuisut har allerede påbegyndt arbejdet med strategiens initiativer og jeg ser frem til at drøfte indholdet af den på kommende møder med branchen og med befolkningen, udtaler hun.

Naalakkersuisut varsler, at overgansstrategien er en trædesten til en 10-års turismesektorplan, der skal gælde fra 2025 til 2035.

Powered by Labrador CMS