Grønland og EU

Nye aftaler til mere end 700 millioner kroner

Uddannelse, sjældne mineraler og udvikling af grøn energi er hovedessenserne i det fornyede samarbejde mellem Grønland og EU, som har en værdi af lidt mere end 700 millioner kroner der tilgår Grønland.

Underskriftsceremoni i forbindelse med Grønlands og EU´s udvidelse af samarbejdet.

Samarbejdet mellem Grønland og EU er tættere end nogensinde. Nu rykker EU til Nuuk og vil fremover være permanent til stede i Grønland.

- Vores nye kontor i Nuuk markerer starten på en ny æra for partnerskabet mellem EU og Grønland med Europas konkrete tilstedeværelse i Grønland og det arktiske område i bredere forstand. 

- Og med vores to nye aftaler vil vi investere i ren energi, kritiske råstoffer og færdigheder i Grønland. Nye arbejdspladser i Grønland, bedre forsyningssikkerhed for Europa. Vi kan begge drage fordel af et større samarbejde på disse områder, siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.

Åbningen af et EU-kontor i Nuuk er en del af EU's strategi for Arktis. Det vil lette samarbejdet mellem EU, Naalakkersuisut, den private sektor og civilsamfundet, fremme EU's offentlige og private investeringer i Grønland og uddybe samarbejdet på en række områder, herunder uddannelse, vedvarende energi, kritiske råstoffer og beskyttelse af biodiversitet, lyder det fra EU.

- En ny æra er begyndt, erklærede Ursula von der Leyen i forbindelse med åbningen af EU´s nye kontor i Grønland.

To nye aftaler til mere end 700 millioner kroner

Grønland har værdier, som EU-landene har behov for, og Grønland har brug for økonomisk opbygning. Det er heller ikke en tomhændet formand for Europa-Kommissionen der er ankommet til Grønland.

Global Gateway

Global Gateway-strategien er EU's tilbud til partnerlande til støtte for deres modstandsdygtighed og bæredygtige udvikling. Dette tilbud har til formål at mindske den globale investeringskløft med værdibaserede investeringer fra den offentlige og private sektor, støtte den globale økonomiske genopretning og ledsage den dobbelte grønne og digitale omstilling uden for EU. I hele verden sigter Global Gateway mod at mobilisere 300 mia. EUR i investeringer mellem 2021 og 2027 med en blanding af tilskud, lån på lempelige vilkår og garantier for at mindske den risiko, der er forbundet med investeringer, der hidrører fra den private sektor.

Derfor har Ursula von der Leyen og formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede, sammen med statsminister Mette Frederiksen forud for mødet i Nuuk allerede fået to helt nye aftaler i stand, som de også skrev under på.

Aftalerne har en svimlende sum på lidt over 700 millioner kroner (94 mio. EUR) som EU skal punge ud med  inden for rammerne af Global Gateway, EU's investeringsstrategi for verden. 

Aftalerne indebærer investeringer i "uddannelse og færdigheder på øen, ligesom omstillingen til ren energi vil blive støttet."

Uddannelsesprogrammet til 71,25 mio. EUR vil forbedre kvaliteten af Grønlands uddannelsessektor yderligere og således styrke unge og give den grønlandske arbejdsstyrke de færdigheder, der er nødvendige for strategiske økonomiske sektorer. I denne samarbejdsaftale fokuseres der på erhvervsfaglig og teknisk uddannelse, innovative færdigheder inden for grundskoleuddannelse og hjælp til unge grønlændere, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, så de kan finde tilbage til skolegang eller arbejde.

Med programmet for grøn vækst til 22,5 mio. EUR, som dagens anden underskrevne aftale omhandler, vil der blive investeret i værdikæder for energi og kritiske råstoffer, miljøbeskyttelse og forskning for at bidrage til diversificering af Grønlands økonomi og udvikling af strategiske industrier som ren brint.

Forholdet mellem EU og Grønland

Grønlands status som et af EU's oversøiske lande og territorier (OLT) understreger dets unikke forhold til EU. I perioden 2021-2027 modtager Grønland 225 mio. EUR fra EU til støtte for bæredygtig udvikling, uddannelse og grøn vækst, herunder de 94 mio. EUR, som der er indgået aftale om i dag.

Ursula von der Leyens besøg fremhæver EU's tilsagn om at investere i en bæredygtig, fremgangsrig og fredelig arktisk region. Aftalememorandummet om kritiske råstoffer, der blev undertegnet i november 2023, afspejler det fælles tilsagn om bæredygtig ressourceudvikling og positionerer Grønland som en strategisk leverandør af råstoffer til Europas grønne omstilling.

Powered by Labrador CMS