Ny strategi skal styrke børns tidlige udvikling

Naalakkersuisut er klar med en ny strategi for at forbedre børns tidlige udvikling. Hver dag bliver mere end 3.700 børn i alderen 0-6 år afleveret i offentlige dagtilbud. Det udgør to tredjedele af børn i denne aldersgruppe og bør skabe en værdifuld ramme for trivsel, udvikling og tidlige venskaber, som den nye strategi skal understøtte.

Hver dag bliver mere end 3.700 børn i alderen 0-6 år afleveret i offentlige dagtilbud.

En ny strategi fra Naalakkersuisut sætter fokus på udfordringerne i at give de mindste en god start på mødet med de offentlige institutioner blandt andet på grund af udfordringerne med personalemangel.

- Alt for mange børn bliver hver dag afleveret i dagtilbud med mangel på uddannede pædagoger. Pædagogerne i dagtilbuddene fungerer som det faglige fundament, der skal sikre at alle børn oplever et dagtilbud med adgang til voksne, de er trygge ved og som sikre dem en stabil hverdag med spændende og udviklende aktiviteter, udtaler Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke Aqqaluaq B. Egede.

I 2022 var der 1136 fuldtidsbeskæftigede i de offentlige dagtilbud, hvoraf omkring 880 var det børnenære personale. Personale som spiller en afgørende rolle i at sikre, at alle børn får muligheden for at lege, udforske og have meningsfulde oplevelser. For at opnå dette kræves kompetente medarbejdere med høj faglighed.

Udfordringer med ufaglært personale

En nylig rapport præsenteret af Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK) i maj 2023 afslørede, at der på daværende tidspunkt manglede hele 169 pædagoger i dagtilbud på landsplan. Dette personalemæssige problem skaber udfordringer for kvaliteten på området, da pædagogerne fungerer som fundamentet for at sikre et trygt og udviklende miljø for børnene.

I 2022 udgjorde pædagoger og personer med en kortere pædagogisk uddannelse kun 46% af personalet, hvilket betyder, at 54% var ufaglærte. Dette understreger behovet for at forbedre uddannelsesmuligheder og arbejdsmiljøet for at tiltrække og fastholde kvalificeret personale.

Strategien "Den Værdifulde Barndom 2023-2030"

For at tackle disse udfordringer og styrke børns tidlige udvikling har Naalakkersuisut lanceret strategien "Den Værdifulde Barndom 2023-2030." Strategien indeholder flere mål og indsatser, der sigter mod at forbedre kvaliteten og tilgængeligheden af pædagogiske tilbud for børn i alderen 0-6 år.

De fire hovedspor i strategien inkluderer:

  • Barnet i centrum: Fokus på at skabe trygge rammer, hvor børn kan udvikle sig og trives.
  • Uddannelse og opkvalificering: Fremme efter- og videreuddannelse for pædagoger og andet pædagogisk personale samt opkvalificering af ufaglært personale.
  • Bedre vilkår for personale i dagtilbud: Forbedring af arbejdsmiljø og ledelseskompetencer.
  • Revision af lovgrundlag: Gennemgang og opdatering af lovgivning vedrørende området for børns udvikling.

Strategien sigter mod at skabe optimale betingelser for børns udvikling og trivsel i Grønland og understreger vigtigheden af at forstå, at barndommen er en periode i egen ret, hvor børn er selvstændige aktører i sociale kontekster.

Naalakkersuisut håber, at "Den Værdifulde Barndom 2023-2030" vil bidrage til at sikre, at alle børn har adgang til dagtilbud af høj kvalitet og muligheder for tidlig udvikling og læring.

Powered by Labrador CMS