Ny strategi skal sikre mere inddragelse af børn

Børnerettighedsinstitutionen MIO har lanceret en ny strategi der skal gælde frem til 2025. Børn og unge skal inddrages i beslutninger, der har relevans i deres liv, lyder det.

En ny strategi af børnerettighedsinstitutionen lægger op til, at børn og unge i højere grad skal inddrages i alle vigtige emner og beslutninger, der har betydning for deres liv.

- Inddragelse som ikke blot er symbolsk, men som finder sted i direkte dialog med børn og unge selv i den virkelighed, de lever i. Vi har haft fokus på at lytte til børn og unge og derefter bringe deres budskaber videre til politikere og andre voksne, der træffer beslutninger, siger børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

Børnerettighedsinstitutionen har de seneste mange år arbejdet med at klarlægge børns ve og vel i dagens Grønland.

- De sidste otte år har MIO’s arbejde i høj grad handlet om monitorering af børns vilkår, hvor MIO’s rejserapporter har været det primære monitoreringsværktøj. Vi har arbejdet procesorienteret og har haft fokus på at lave reel inddragelse af befolkningen, siger Aviâja Egede Lynge.

Nye metoder skal udvikles

MIO vil i den nye strategiperiode arbejde med at udvikle nye metoder til vidensindsamling om børn og unges livsvilkår, at styrke kvaliteten af monitoreringsværktøjer samt at inddrage børn, unge og voksne i arbejdet med at styrke børns rettigheder.

MIO oplyser, at der skal arbejdes for bedre livsvilkår på baggrund af den viden, som børnerettighedsinstitutionen har samlet igennem årene.

- Denne viden skal suppleres med andre former for viden, der er nødvendig for at sikre en bedre efterlevelse af børns rettigheder. MIO skal udvikle, systematisere og supplere med viden og monitoreringsværktøjer, som gør det muligt at pege på og rådgive om de bedste løsninger til et trygt og godt børneliv for alle, skriver MIO.

Børnetalsmanden udtaler:

- At MIO går ind i en ny fase betyder imidlertid ikke, at vi stopper med at lytte til børn og unge. Tværtimod! Børn og unge er eksperterne i deres eget liv, og med de nye strategiske fokusområder vil MIO advokere for, at børn og unge i langt højere grad end nu inddrages i alle de emner og beslutninger, der har betydning for deres liv.

Du kan læse MIO’s nye strategi på børnerettighedsinstitutionens hjemmeside.

Powered by Labrador CMS