Ny opgave til Rigsombudsmanden på vej

Det kommer til at koste den danske stat et årligt millionbeløb, at en række faderskabs- og børnebidragssager fremover skal varetages af Rigsombudsmanden.

Aaja Chemnitz, folketingsmedlem for IA.

I et svar til IA-folketingsmedlemmet Aaja Chemnitz fremgår det, at den danske stat får en årlig merudgift på én million kroner i forbindelse med, at de grønlandske domstole og Grønlands Politi skal overdrage faderskabs- og børnebidragssager til Rigsombudsmanden.

- Overførsel af opgaver vil medføre varige merudgifter for Rigsombudsmanden til behandlingen af disse sager på 2,8 mio. kr. årligt. Samtidig vil overførslen af opgaver medføre varige mindreudgifter for domstolene i Grønland på 1,0 mio. kr. årligt og varige mindreudgifter for Grønlands Politi på 0,8 mio. kr. årligt, oplyser social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil i sit svar til Aaja Chemnitz.

Ubegrundet bekymring

IA-politikeren var bekymret for, om ressourcemangel kunne blive et problem i forbindelse med at få lovgivningen på området implementeret.

Social- og boligministeren fastslår imidlertid, at der er ”taget højde for de ressourcemæssige konsekvenser af ikraftsættelsen”.

Powered by Labrador CMS