Nuuk: Nyt stenbrud skal skabe erhvervsområde

Nuuk Entreprenøren har søgt om et areal i hovedstaden, hvor det er muligt at bryde sten til byggebranchen, og hvor der siden kan udvikles et attraktivt erhvervsområde.

Nuuk Entreprenøren har lavet en projektansøgning om et nyt stenbrud, der senere kan udvikles til et erhvervsområde tæt på Anstalten.

Kommuneqarfik Sermersooq har sendt et forslag til nyt stenbrud i høring, hvor fristen for indsigelser er sat til den 10. juli.

I dag er der kun et aktivt stenbrud, som ifølge Nuuk Entreprenøren er udfordret på grund af placeringen tæt op ad den nye kommende lufthavn samtidig med, at man kan øjne en slutdato i forhold til mængden af sten.

Rekreativt område

Nuuk Entreprenøren har udset sig et område sydvest for Anstalten, der er placeret i et rekreativt område, men som ikke indeholder umiddelbare rekreative funktioner.      Naboerne til området er anstalten, antenneområdet, sprængstofdepotet og naturen længere mod øst, som starter med Paradisdalen. Området består af et skrånende fjeldparti mod syd, og fortsætter man kommer man til toppen af den lille lift.

Ny placering af stenbrud i Nuuk tæt på Anstalten.

- NE (Nuuk Entreprenøren, red.) er ydermere interesseret i netop dette areal, fordi det er strategisk og logistisk godt placeret tæt på lufthavnens nye arealer og tæt på hovedvejen til Nuussuaq og Qinngorput. En placering i udkanten af byen er også en optimal løsning for et stenbrud og kommende erhvervsarealer, står der i høringsmaterialet.

Når brydning af sten engang er afsluttet vil området kunne bestå af 10 erhvervsarealer, og det er meningen at etablere et sikkerhedshegn rundt om hele erhvervsområdet.

Område på 5,1 hektar

- Erhvervsarealer er ligeledes en mangel i vores voksende hovedstad. Ydermere er det tidligere erhvervsareal Nuukullak/Entreprenørdalen omdannet til et centerområde for, at muliggøre bl.a. nye centralt beliggende boliger. Dette er en god udvikling, men det øger efterspørgslen på erhvervsarealer til tungere erhverv, bliver det påpeget i høringsmaterialet.

Området er på 5,1 hektar og erhvervsarealerne vil have en størrelse, der svinger mellem 3840 m2 til 4970 m2. 

- Stenbruddet vil starte i områdets nordlige del ved byggefelterne 1 og 2, og med tiden rykke gradvist mod syd. Erhvervsarealerne vil løbende blive byggemodnet og klargjort til deres nye funktion. Der er således tale om en etapevis udbygning af hele arealet over 5 - 10 år, oplyses det.

Har 14 ansatte

Nuuk Entreprenøren med 14 ansatte har eksisteret siden 1999 og råder over en større vognpark med gravemaskiner, gummigeder, dumper, stenknuser, borer vogne etc. Det understreges, at entreprenørens vognpark efterlever EU-krav og opererer med partikelfiltre, der hjælper med at reducere udledningen af skadelige NOX-partikler fra tunge dieselkøretøjer.

Powered by Labrador CMS