Nuuk kan blive centrum for arktisk forskning

140 forskere, undervisere samt repræsentanter for Staten, Grønland og Færøerne har drøftet, hvordan samarbejdet om arktisk forskning kan styrkes

Grønlands første naturvidenskabelige uddannelse og Grønlands Center for Sundhedsforskning

Nuuk som centrum for arktisk forskning. Det er ideen bag at opbygge en forskningshub med udgangspunkt i Ilisimatusarfik, som skal blive det centrale koordineringsorgan for de mange udenlandske forskere i Grønland.

Det var et af de væsentlige emner, der blev drøftet, da omkring 140 forskere, undervisere samt repræsentanter for Staten, Grønland og Færøerne mødtes onsdag og torsdag i Hindsgavl på Fyn for at drøfte, hvordan samarbejdet om den arktiske forskning kan styrkes.

- Forskning er international, og det er betydningsfuldt, at vi inden for Rigsfællesskabet samlet, som arktisk nation, markerer os som et af klodens mest betydningsfulde områder, siger John Renner Hansen, dekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, der er en af arrangørerne af mødet.

Mødet er det fjerde af sin art, og det er i høj grad forskningsledere, der mødes med repræsentanter for de tre rigsdele ved disse møder. Formålet er en tættere koordinering, så alle parter får mere ud af den megen forskning, der foregår ikke mindst i Grønland.

Mulighed for økonomisk udvikling

Hovedtaleren på dette års konference var ambassadør Peter Taksøe-Jensen. Han stod for to år siden bag en rapport om Kongerigets udenrigs- og sikkerhedspolitik. En af de centrale anbefalinger i rapporten er, at indsatsen i Arktis skal opprioriteres, og dette gælder ikke mindst indenfor forskningen. Helt konkret anbefaler han netop en forskningshub i Grønland.

- Kongeriget har med Grønlands unikke forhold mulighed for at styrke bidraget til den globale klima- og miljøforskning, styrke sin arktiske pro l internationalt og bidrage til en lokal og bæredygtig vækst i Grønland. Mulighederne for et samarbejde mellem danske og grønlandske myndigheder om udviklingen af en arktisk forskningshub i Grønland bør derfor undersøges, skriver han.

Erfaringer fra blandt andet Svalbard og i New Zealand viser nemlig, at en sådan forskningshub giver en øget tilstrømning af forskere og forskningsmidler. Dette har en positiv økonomisk effekt for lokalsamfundet, da det blandet andet lokker turisme og andre erhverv til området.

Rektor for Ilisimatusarfik, Gitte Adler Reimer fortalte på mødet om planerne for at få etableret denne forskningshub i Nuuk.

- Nuuk kan blive en spydspids for den arktiske forskning, siger John Renner Hansen.

Uddannelse og deling af data

Han peger derudover på to andre vigtige områder, som der skal satses på i det kommende år. Den ene er et styrket samarbejde mellem Ilisimatusarfik og de danske universiteter på uddannelsesområdet. I forvejen er der et samarbejde med Aarhus Universitet, men fremover vil også Københavns Universitet komme på banen.

Det andet område handler groft sagt om, hvordan ma kan få mere glæde af al den viden, som forskerne indsamler rundt omkring i Grønland. De indsamlede data skal gøres mere tilgængelige, så andre forskere og studerende kan få glæde af dem og arbejde videre med dem.

- Alene på Arktisk Station i Qeqertarsuaq ligger der klimadata fra over 100 år. De skal være tilgængelig for en bredere kreds, da det er en vigtig brik i forståelsen af klimaforandringerne, siger John Renner Hansen

Powered by Labrador CMS