Nukissiorfiit har opkrævet ulovligt høje gebyrer fra borgerne

Landsretten har afsagt dom i hele 10 ankesager fra Nukissiorfiit, som har opkrævet for høje gebyrer og renter fra borgere, der ikke har betalt deres regninger til forsyningsselskabet til tiden.

Landsretten har stadfæstet 10 domme om at Nukissiorfiit har opkrævet for mange penge i renter og gebyrer fra deres kunder.

Nukissiorfiit har først i Retten i Grønland og derefter i Landsretten forsøgt at få medhold i 10 sager om betaling af gebyrer og renter til selskabet fra almindelige borgere med udestående hos virksomheden. Men den går ikke.

Bekendtgørelse om renter ved forsinket betaling m.v.

§1 Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse, hvis andet er bestemt ved eller i henhold til lov, eller hvis andet er aftalt, jf. dog §§ 7, 9 a og 9 b

§ 9b Stk. 2. Der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. Har skyldneren inden for en sammenhængende periode til stadighed været i restance vedrørende samme skyldforhold, kan der uanset 1. pkt. højst kræves rykkergebyr for 3 skrivelser vedrørende restancerne i den pågældende periode. Der kan kun kræves gebyr for rykkerskrivelser, som er sendt med mindst 10 dages mellemrum.

Både Retten i Grønland og Landsretten har nu afgjort, at der ikke er grundlag for, at Nukissiorfiit kan opkræve mere end de op til tre gange 100 kroner i rykkergebyr, som er fastsat i Bekendtgørelse for Grønland af lov om renter ved forsinket betaling.

Ud over de for høje gebyrer har datoen for rentetilskrivelser været forkert, hvilket betyder, at der er lagt for høje renter på gælden.

Egne betingelser gælder ikke

Selvom Retten i Grønland afviste Nukissiorfiits krav om de høje renter og afdrag har virksomheden altså ment, at det var værd at få sagerne prøvet i Landsretten også.

Det bvetyder at de ti borgere der er stævnet i sagerne har været to retssager igennem før afgørelsen ligger fast om, at Nukissiorfiit har krævet for mange penge ind i forbindelse med inkassosagerne.

Nukissiorfiit har i sagerne argumenteret med, at der i deres salgs og leveringsbetingelser er indgået ”anden aftale” med kunderne efter en paragraf i bekendtgørelsen. Men det mener landsretten altså ikke, Nukissiorfiit har ret til.

Sermitsiaq.AG er i kontakt med den nye energidirektør hos Nukissiorfiit, som har lovet at vende tilbage, så snart hun har svar om sagen.

Powered by Labrador CMS