Notat: Misbrugte børn går glip af behandling

Flere børn, som har været ofre for seksuelle overgreb, modtager ikke den nødvendige behandling fra det såkaldte børnerejsehold, viser statusnotat.

Flere initiativer under det grønlandsk-danske samarbejde på socialområdet er løbet ind i problemer.

Et af initiativerne er behandlingstilbud til udsatte børn og unge, som er ofre for seksuelle overgreb.

Det er et såkaldt børnerejsehold, som står for behandlingen, men det er en udfordring for rejseholdet at få udleveret sagerne på de børn, som skal behandles. Det vurderes, at problemet skyldes mangel på ressourcer i kommunerne.

Derudover er der ikke i alle tilfælde blevet fulgt op på afsluttende rapporter, der laves, når en behandling afsluttes:

Vigtige informationer bliver ikke sendt videre

- Hvilket blandt andet har resulteret i, at nogle af de børn, der fortsat skulle behandles eller følges op på, ikke har fået den nødvendige behandling og opfølgning, står der i et statusnotat, som er sendt til Folketingets Grønlandsudvalg.

I notatet står der videre, "at vigtige informationer om klienter ikke bliver videreformidlet fra myndigheder til børnerejseholdets psykologer, hvilket har en direkte konsekvens for behandlingsforløbene."

Ifølge notatet kører seks ud af 11 initiativer efter planen, mens fem initiativer oplever problemer.

Løber til 2023

Samarbejdet har overskriften: Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland. Det kom i stand efter anmodning fra Grønland tilbage i foråret 2019.

Danmark har afsat 80 mio. kr. til projektet, og Grønland bidrager med 20 mio. kr.

Projektet er planlagt til at løbe fra 2020-2023, og rummer i alt 16 initiativer, der skal hjælpe udsatte børn og unge.

Fem af initiativer er blevet gennemført af Justitsministeriet i Danmark. Det gælder følgende:

  • En anbefaling om at forhøje foranstaltningsniveauet i sager om voldtægt af børn ved samleje og andet seksuelt forhold.
  • En anbefaling om oprettelse af en dedikeret enhed i Grønlands Politi til en styrket indsats mod seksuelle overgreb mod børn.
  • En anbefaling om etablering af behandlingspladser i Anstalten i Nuuk.
  • En anbefaling om programindsats for indsatte i Kriminalforsorgen i Grønland dømt for seksualforbrydelser.
  • En anbefaling om integration af Kriminalforsorgen i Grønland i Behandlingsnetværket.
Powered by Labrador CMS