Norske erfaringer: Søkabel til Svalbard blev revet over

I begyndelsen af 2022 blev et søkabel, der er med til at forsyne Svalbard med internet, revet over. Det er komplekst at forbedre sikkerheden omkring kablerne, forklarer forsker.

Hvad sker der, hvis søkablerne med internet og telekommunikation til Grønland bliver revet over?

Det spørgsmål har Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) beskæftiget sig med i en nyligt udgivet analyse. Som opfølgning på udgivelsen blev der tirsdag afholdt et webinar, hvor blandt andet norske erfaringer på området blev delt.

I januar 2022 blev et af to kabler, som forbinder Svalbard med fastlandet, nemlig revet over.

Seniorforsker ved Norges Udenrigspolitiske Institut, Lars Gjesvik, fortæller på DIIS-webinaret, at søkablet var ude af drift i 11 dage, og at der var mistanke om, at det var sabotage og ikke en ulykke, der var årsag til bruddet.

Russiske fiskefartøjer var i området

- Det var ikke så stor en hændelse i sig selv, men den skal ses i en kontekst.

- Senere samme år sker sprængningen af Nordstream, men allerede da hændelsen på Svalbard sker, er det i en kontekst af en mere anspændt situation mellem Rusland og Vesten, forklarer Lars Gjesvik.

Hændelsen på Svalbard skete desuden otte måneder efter en anden hændelse ud for øgruppen Vesterålen i Nordnorge, hvor 4,2 kilometer af et søkabel, der blev anvendt til forskning, blev revet væk.

Mediet NRK kunne senere afsløre, at de samme russiske fiskefartøjer havde sejlet rundt over kablerne i begge tilfælde.

Skabte usikkerhed med også opmærksomhed

Begge sager er ifølge Lars Gjesvik blevet henlagt af myndighederne, som har opgivet at opklare, hvem der stod bag de to tilfælde af sabotage.

Ifølge Lars Gjesvik har de to hændelser været med til at skabe usikkerhed om søkablerne men også en masse opmærksomhed.

Anbefalinger fra DIIS-analyse

I DIIS-analysen kommer de to forskere Signe Ravn-Højgaard og Mette Simonsen Abildgaard med følgende tre anbefalinger for søkablerne her i landet:

■ Telepolitik herunder ønsker til forsyningssikkerhed, serviceniveau og teknologivalg skal prioriteres højere på den politiske dagsorden i Grønland.

■ Sæt flere politisk definerede målsætninger og krav til internet-forsyningssikkerheden.

■ Lav øvelser og risikoanalyser af internetforsyningssikkerheden jævnligt.

Kilde: DET GRØNLANDSKE SAMFUNDS ROBUSTHED … HVIS SØKABLERNE KNÆKKER

- Kritisk infrastruktur, som ligger i havet, har fået mere opmærksomhed fra forskere men også fra NATO og EU. Flere stater har også lavet initiativer for at sikre undersøiske kabler bedre.

Penge afsat til bedre satellit-forbindelse

Tiltagene kan dog være vanskelige og krævende at gennemføre, hvis det for eksempel drejer sig om at lægge ekstra søkabler ned. Det er meget dyrt og kan være svært at gennemføre i tyndt befolkede områder med begrænset kommerciel interesse.

Der er desuden mange interesser i søkabler, så det kan være svært at afgøre, hvem der skal gøre hvad og ikke mindst, hvem der skal betale regningen for øget sikkerhed; det civile eller militære, det offentlige eller private. Alle har nemlig glæde af søkablerne.

Vedrørende Svalbard er der ifølge Lars Gjesvik blevet afsat penge til at udvide satellitforbindelsen, hvis der igen skulle ske noget med kablerne.

Powered by Labrador CMS