Ni ud af ti handicapbosteder melder om seksuelle krænkelser

På alle døgntilbud med udtagelse af ét har ledere eller medarbejdere kendskab til eller mistanke om begåede seksuelle krænkelser og overgreb på beboere, lyder det i en rapport.

Medarbejdere eller ledere i ni ud af ti døgntilbud for personer med handicap kender til mistanke eller sager om seksuelle overgreb på beboere. Sagerne kan være af ældre karakter, men der forekommer også nyere sager, der er sket i løbet af det seneste år.

Grønland har i alt ti døgntilbud til personer med handicap på landsplan. En uvildig undersøgelse af forhold omkring seksualitet og seksuelle overgreb på institutioner tegner et dyster billede for flere af institutionerne.

Ifølge rapporten er der på ni ud af de ti døgntilbud mistanke om eller kendskab til begåede seksuelle krænkelser og overgreb mod beboerne.

- Nogle gange har der været sager for længe siden. Andre gange der været sager inden for det seneste år. Nogle gange er det kendskab til hændelser foregået på andre døgntilbud, og andre gange er det kendskab til sager på det døgntilbud, hvor de arbejder, lyder forklaringen i rapporten “Forhold omkring seksualitet og seksuelle overgreb på døgntilbud til mennesker med handicap” der er offentliggjort sidste uge.

- Vi har jo haft forskellige pedeller, som arbejder her. Det har været igennem politiet. Vi har oplevet, at pedellerne tiltrækker beboerne. Der har været forskellige ting. Så har vi droppet den der pedel og så ellers brugt en uddannet pædagog fra det beskyttede værksted, som arbejder sammen med beboerne og medarbejderne, når der skal laves et eller andet på afdelingerne. På den måde prøver vi at undgå sådan noget, fortæller en leder.

Melder om flere politianmeldelser

Rapporten er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke hvilke institutioner, der har oplevet mistanke om eller begåede seksuelle overgreb på beboere.

Den uvildige undersøgelse af forhold i døgntilbud for personer med handicap er bestilt af Naalakkersuisut efter det kom frem, at en beboer på institutionen Ivaaraq var blevet voldtaget. En tidligere medarbejdere er blevet dømt i sagen.

De adspurgte medarbejdere og ledere i døgntilbud oplyser, at proceduren for mistanke af seksuelle krænkelser eller overgreb bliver fulgt. Således har flere ledere oplevet at anmelde om seksuelle krænkelser eller overgreb til politiet, mens den pågældende medarbejder bliver afskediget.

- Medarbejderen havde glemt noget, da vedkommende havde fri. Derfor gik vedkommende tilbage til døgntilbuddet for at hente det. Her bemærkede vedkommende, at døren var låst til en kvindelig beboers værelse. Der var allerede mistanke om, at der foregik noget, men ingen beviser. Politiet kom med det samme, forstanderen kom med det samme.

- Politiet tog beboeren til sygehuset med det samme, og den pågældende medarbejder blev tilbageholdt med det samme. Beboeren blev undersøgt og sendt hjem igen bagefter, lyder det fra en medarbejder i et døgntilbud.

Flere anbefalinger udstedt

På baggrund af den uvildige undersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed har stået for, har en række anbefalinger for at forebygge seksuelle krænkelser og overgreb mod beboere.

Her anbefales det, at det bliver en del af de faste tilsyn, at døgntilbuddene rapporterer, hvordan de forholder sig til seksualitet, rettigheder og forebyggelse af seksuelle overgreb. Samtidig anbefales det, at der etableres en whistleblowerordning, hvor alle ledere, medarbejdere og beboere kan ringe ind og fortælle om deres mistanke eller stille spørgsmål i tvivlssituationer.

Powered by Labrador CMS