NGO advarer: Norsk dybhavsminedrift kan true grønlandsk fiskeri

NGO-organisationen for bæredygtig fiskeri og havbeskyttelse, Oceans North Kalaallit Nunaat (ONKN) er bekymret for den norske mindretalsregerings beslutning sammen med to oppositionspartier om, at åbne sine farvande for minedrift på havbunden mellem Norge og Grønland.

- Dybhavsminedrift lige uden for Grønlands dørtrin kan få alvorlige konsekvenser for de fiskearter, som vores samfund i dag er så afhængige af, siger administrerende direktør i ONKN, Jenseeraq Poulsen i en pressemeddelelse.

Norge intensiverer sine planer om at åbne op for dybhavsminedrift. Det har fået miljøorganisationer til at råbe bagt i gevær og nu melder Oceans North Kalallit Nunaat sig på banen.

Området som Norge søger at udvinde, strækker sig fra den sydlige del af Svalbard til syd for Jan Mayen og strækker sig desuden helt til enden af Norges kontinentalsokkel.

- At forfølge disse aktiviteter lige uden for Grønlands dørtrin kan få alvorlige konsekvenser for de fiskearter, som vores samfund i dag er så afhængige af, siger administrerende direktør i ONKN, Jenseeraq Poulsen i en pressemeddelelse.

Kontroversiel industri

Dybhavsminedrift er en fremvoksende industri, der har til formål at udvinde mineraler fra havbunden, fortsætter ONKN og forklarer:

- Mange videnskabsmænd, miljøgrupper og stater er imod dybhavsminedrift på grund af de potentielt alvorlige konsekvenser, det kan have på havmiljøet og den manglende viden, vi har om dybhavsøkosystemer. Norge meddelte dog tidligere på ugen, at man vil starte efterforskning af dybhavsminedrift i dele af Arktis.

Havet adlyder ikke grænser, forklarer Jenseeraq Poulsen og fortsætter:

- Vi ved, at dybhavsminedrift på ét sted kan få alvorlige konsekvenser andre steder meget længere væk. Mineaktiviteter producerer sedimentfaner, som kan flytte sig over store afstande fra dybhavsminestedet og påvirke livet i havet.

- Faktisk offentliggjorde norske videnskabsmænd for nylig en undersøgelse, der viser, at visse dyr udsat for sediment udviste tegn på stress, med bekymrende konsekvenser for, hvordan dybhavsminedrift kunne påvirke ikke bare økosystemet, men også mennesker, der er afhængige af havet for deres levebrød.

Kritiske økosystemer

Yderligere bekymrende er desuden det faktum, at den konsekvensanalyse, Norge gennemførte, ikke lever op til dets egne føderale standarder. Desuden er store dele af det foreslåede mineområde allerede udpeget som særligt sårbart og udgør værdifulde økologiske områder. Det er kritiske økosystemer, der ikke vil kunne komme sig igen, hvis de udsættes for forurening, vurderer NGO-organisationen Oceans North Kalaallit Nunaat i sin pressemeddelelse.

- ONKN støtter en midlertidig standsning af disse aktiviteter; et moratorium for dybhavsminedrift, indtil der udføres yderligere forskning i disse lidet kendte økosystemer og de potentielle indvirkninger, minedrift kan få på havmiljøet, både lokalt og globalt.

- Dette er en gambling med havets levende ressourcer, som er en ekstrem vigtig kilde til mad og levebrød for mennesket. Det er grundlæggende forkert at begynde at udnytte dybhavsmineraler, når konsekvenserne endnu er ukendte, især i betragtning af, at Europa-Parlamentet har opfordret sine medlemslande til at støtte et globalt moratorium for havbundsminedrift, siger Jenseeraq Poulsen.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en reaktion fra Naalakkersuisut.

Powered by Labrador CMS