NCD-efterdønninger: Sermersooq indkasserer gigant-underskud

Kommuneqarfik Sermersooq får et underskud på 814 mio. kr. i 2022. Overordnet ser det dog fornuftigt ud, siger professor i økonomistyring.

Arbejdet med at fusionere NCD med Iserit og overtage anlægsprojekterne i selskabet trækker tydelige spor i Kommuneqarfik Sermersooqs regnskab for 2022.

Tirsdag mødes økonomiudvalget i Kommuneqarfik Sermersooq, og politikerne bliver her præsenteret for kommunens regnskab for 2022. Umiddelbart er det nogle hårde kendsgerninger, der møder politikerne, da tallene for 2022 viser et samlet underskud på svimlende 814 mio. kr.

Forvaltningen forklarer tallet på følgende vis:

- På den ordinære drift havde kommunen et overskud på 467 mio. kr., mens resultatet fra anlæg var et underskud på 1.281 mio. kr., hvilket giver det samlede underskud på 814 mio. kr.

Det er i bund og grund regningen for at hjemtage projekterne i byudviklingsselskabet Nuuk City Development, som kommunen bogfører på sidste års regnskab.

De gamle synder

Det store underskud i 2022 opstår ved, at kommunen på papiret trækker over en milliard kroner ud af kassen og placerer pengene i en ny anlægs- og renoveringsfond.

Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, vurderer, at manøvren er fornuftig:

Der fundet en løsning, så NCD-sagen løses en gang for alle, forklarer professor Per Nikolaj Bukh.

- Det er en god måde at vise, hvad der er op og ned. Nu har man udgiftsført de gamle synder en gang for alle, siger Per Nikolaj Bukh og fortsætter:

- Der er fundet en likviditetsmæssig løsning, og så parkerer man pengene på en konto. Så sagen ikke 'støjer' mere, og det er ikke sådan, at man hele tiden skal finde nye penge til de gamle problemer.

1,1 milliard i fond

Per Nikolaj Bukh siger om anlægs- og renoveringsfonden, at den kan beskrives som en særskilt "budgetkonto", hvor penge til renovering og anlæg lægges til side:

- Det er en meget fornuftig mekanisme. Man kan sige, at den simulerer en almindelig privat økonomisk sund fornuft, siger Per Nikolaj Bukh.

Forvaltningen skriver til politikerne, at der ultimo 2022 er 1.098,6 mio. kr. tilgængelige i fonden, som er hele anlægsbevillingen i 2022, fratrukket afholdte udgifter 2022 på i alt 182,8 mio. kr.

Af de tilgængelige midler i fonden, er næsten hele beløbet - 1.030 mio. kr. - afsat til køb af aktiver fra Nuuk City Development (NCD).

Fusion endelig godkendt

Aktiverne i NCD er følgende:

  • Ny skole midtbyen (igangværende)
  • Daginstitution midtbyen (igangværende)
  • Daginstitution Radiofjeldet (ibrugtaget)
  • Daginstitution Inussivik (ibrugtaget)
  • Daginstitution Maligiaq (ibrugtaget)
  • Brandstation (ibrugtaget)
  • Stålhal (købt)

Kommunen fremlagde sidste år sin plan om i praksis at nedlægge NCD ved at fusionere det med boligselskabet Iserit. Iserit overtager NCD's boliger, hvorimod kommunen overtager NCD's anlægsprojekter. Sermersooq fik i december godkendelse fra Naalakkersuisut til at optage et lån på 1,25 milliarder kroner, så kommunen kan overtage aktiverne.

På et møde 31. januar godkendte økonomiudvalget endeligt fusionen, samt at der sker låneoptagelse i Nykredit. Når lånet er taget hjem, og pengene er i kassen, kan fusionen endeligt gennemføres.

Siumut har ikke godkendt fusion eller låneoptagelse i økonomiudvalget, da partiet har stillet krav om uvildig udvidet revisionsundersøgelse om NCD, og partiet vil først se resultatet af denne.

Powered by Labrador CMS