Nationalbank om Grønlands økonomi: Store udfordringer venter forude

Landskassens indtægter vil ikke kunne dække de fremtidige offentlige udgifter til pension, sundhedsvæsenog ældrepleje, og derfor bør skattesystemet reformeres, og der skal sættes turbo på at øge uddannelsesniveauet. Derudover risikerer store anlægsprojekter at overophede, lyder vurderingen fra Danmarks Nationalbank.

Selvstyret bør arbejde på reformer af økonomien, så de offentlige udgifter til eksempelvis pension, sundhedsvæsen og ældrepleje også kan dækkes i fremtiden.

Danmarks Nationalbank her netop offentliggjort sin årlige analyse af Grønlands økonomi, og selvom der gennem adskillige år har været fremgang for økonomien her i landet, så kommer Nationalbanken med en række advarsler.

Det gælder blandt andet, at den offentlige økonomi har brug for reformer, som politikerne skal lave, for at landet kan gå fremtiden trygt i møde.

Nationalbanken skriver således, at store udfordringer venter forude, og her peger banken på flere forhold herunder risikoen for, at de store anlægsprojekter, der er sat i gang kan overophede på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft:

- De fleste planlagte infrastrukturprojekter er meget store målt op mod økonomiens størrelse. Med udbredt mangel på kvalificeret arbejdskraft er der risiko for, at projekterne kan overophede og destabilisere økonomien, hvis de ikke er afstemt efter hinanden og konjunktursituationen. Udfordringen med mangel på kvalificeret arbejdskraft er en alvorlig risiko for den fortsatte fremgang i økonomien, skriver banken.

Uholdbar finanspolitik

Derudover stempler banken den offentlige økonomi som 'klart uholdbar'.

Dermed lægger banken sig i forlængelse af vurderingen fra Grønlands Økonomiske Råd, der i årevis har advaret om, at Landskassen inden for en årrække ikke vil kunne dække udgifterne til eksempelvis pension, sundhedsvæsen og ældrepleje.

Det skyldes ganske simpelt, at der kommer flere ældre men færre arbejdsdygtige unge:

- De offentlige udgifter til pension, sundhedsvæsen og ældrepleje vil derfor stige i fremtiden, og det udgiftspres er ikke finansieret med de gældende regler. De offentlige indtægter kan ikke følge med udgiftspresset, og finanspolitikken er derfor klart uholdbar på længere sigt, skriver Nationalbanken.

Problemet forværres ifølge banken af det fænomen, at bloktilskuddet fra Danmark udhules og udgør en stadigt mindre del af BNP, og dermed falder de offentlige indtægter.

Manglende boligskat øger ulighed - skat på olie er 'påfaldende' lav

Nationalbanken vurderer, at der er behov for reform af skattesystemet for at udligne indtægter og udgifter, og her sætter banken fingeren på manglende skat på boliger.

Ifølge banken er der i dag stor beskatning af arbejdsindkomster, afgifter på importerede varer og ressourcerenteafgiften på fisk og skaldyr, mens boliger går fri.

- Boliger beskattes hverken løbende via fx en værdibeskatning eller en skat på brugsretten til grunde. (...) Manglende boligbeskatning øger uligheden i samfundet, da boliger typisk er ejet af familier med højere indkomster end gennemsnittet, skriver Nationalbanken.

Derudover studser banken også over afgifter på forbruget af fossile brændsler, som banken betegner som 'påfaldende lave'. Her peger banken på, at 82 procent af Grønlands energi fortsat leveres af de fossile brændsler:

Huslejer må formentlig øges betydeligt

- I forhold til andre lande har Grønland således en lempelig beskatning af fossile brændsler og dermed drivhusgasser.

Nationalbanken berører også et andet emne under risikofaktorer for økonomien. Det drejer sig om det store vedligeholdelsesefterslæb på boligmassen, energiinfrastruktur og havne.

Med investeringer i blandt andet lufthavne og nye vandkraftværker kommer gælden til at vokse betragteligt i de kommende år, uden at der er taget hånd om efterslæbene, og det får banken til at konkludere, at der kan være huslejeforhøjelser på vej:

- Efterslæbet på vedligeholdelse er i samme store milliardklasse som de nye investeringer i infrastrukturen. Det er en særlig problemstilling for de mange offentligt ejede boliger og anlæg, hvor behovet for vedligeholdelse kan blive usynligt i den løbende prioritering.

- Håndteringen af efterslæbet vil formentlig kræve betydelige forhøjelser af huslejer, indførelse af brugerafgifter på anlæg mv, skriver banken.

Powered by Labrador CMS