Nationalbank om Grønland: Risiko for overophedning stiger

Mangel på arbejdskraft udfordrer økonomien, og Naalakkersuisut bør være tilbageholdende med nye udgifter, konkluderer Nationalbanken.

Presset på arbejdsmarkedet er størst i Nuuk og mindst i Syd- og Østgrønland.

Grønland er kommet bedre igennem coronapandemien end mange andre lande, og lige nu er udfordringen, at der mangler arbejdskraft.

Dernæst er de væsentligste udfordringer, at store dele af det kystnære fiskeri ikke er bæredygtigt, og der er behov for reformer for at få den offentlige økonomi til at hænge sammen.

Den konkluderer den danske Nationalbank, der onsdag har udgivet en analyse af økonomien her i landet.

Boligmangel begrænse mobilitet

Manglen på arbejdskraft er ikke lige stor over hele Grønland. Det er især i Nuuk, der er pres på, hvor der stort set er fuld beskæftigelse. I Østgrønland er situationen en helt anden, da 15 procent af de 17 til 64-årige er arbejdssøgende i Tasiilaq.

Nationalbanken peger på, at Naalakkersuisut med fordel kan stramme finanspolitikken og være varsomme med yderligere udgifter i den nuværende situation, hvor arbejdskraft fra udlandet er nødvendig. Flere nye initiativer vil nemlig kunne føre til overophedning, som betyder stort pres på lønningerne, hvilket på længere sigt kan være skidt for økonomien.

Banken peger også på, at mangel på boliger i vækstbyerne er en udfordring for, at folk kan flytte dertil, hvor der rent faktisk er arbejde.

- Det bør lyttes til Fiskerikommissionen

Nationalbanken mener desuden, at politikerne bør kigge nøje på Fiskerikommissionens betænkning, selvom det er et politisk følsomt emne, der berører mange familier her i landet.

Ifølge banken bør politikerne sikre, at fiskeriet også kystnært følger de biologiske anbefalinger, så samfundet kan få et langsigtet udbytte:

- Fiskerikommissionens anbefalinger vil sikre et mere bæredygtigt fiskeri og et større samfundsøkonomisk afkast. At følge disse anbefalinger er derfor en vigtig forudsætning for langsigtet at styrke erhvervet.

Nationalbanken refererer også til det såkaldte holdbarhedsproblem, der betyder, at den demografiske udvikling med flere ældre vil få de offentlige udgifter til at overstige indtægterne over tid.

Stor udskiftning i bestyrelser skaber opmærksomhed

- Analyser viser, at blandt andet en forøgelse af pensionsalderen i takt med den stigende levetid og effektiviseringer i den offent - lige sektor vil kunne give vigtige bidrag til at løse holdbarhedsproblemet, skriver banken.

Nationalbanken har også løftet øjenbrynene over, hvad banken kalder en stor udskiftning i bestyrelserne i de selvstyreejede selskaber. Banken siger, at det er meget vigtigt, at selvstyreejede virksomheder styres sundt og professionelt, fordi de varetager samfundskritiske funktioner.

Det er ekstra vigtigt i en tid, hvor gælden i Selvstyret, kommunerne og de offentlig ejede selskaber ventes at stige til omkring 9 milliarder i 2024.

- I tilfælde af økonomiske problemer kan de ikke lukkes ned, og det vil være nødvendigt at holde aktiviteterne kørende. En uforudset, negativ økonomisk udvikling i et eller flere af disse selskaber kan derfor få store konsekvenser for landskassen, skriver Nationalbanken.

Selvstyret ejer samlet 14 aktieselskaber, der i 2019 havde omkring 5.000 ansatte.

Powered by Labrador CMS