Naleraq ønsker ny forsvarsaftale med USA og besparelser for selvstændighed

På Naleraqs generalforsamling blev det drøftet, at partiet ønsker en ny forsvarsaftale, som kan sikre ro om Grønlands sikkerhed i en selvstændighedssituation, fortæller formand Pele Broberg.

Pele Broberg fortæller, at Naleraq er klar til at foretage hårde prioriteringer for at skabe plads til øget politisk og økonomisk selvstændighed for Grønland.

Naleraqs generalforsamling i weekenden blev naturligt brugt til en række politiske drøftelser.

Pele Broberg oplyser, at der blandt andet var fokus på diversitet og ligestilling mellem kønnene i bestyrelsen.

Derudover arbejdede partiet også med sine politikker inden for sundhed og det sociale område, og der blev også tid til at tale forsvarspolitik, hvor partiet tidligere har markeret sig:

- Det blev udtrykt, at alle er klar over, at det er USA, der står for forsvaret af Grønland. Derfor giver det ikke mening at fortsætte i al tid fremover med forsvarsaftalen mellem Danmark og USA.

- Vi vil gerne have en ny forsvarsaftale med USA. Det hænger sammen med, at vi gerne vil have garanteret vores sikkerhed i en selvstændigheds situation, siger Pele Broberg.

Har foreslået besparelser

Udmeldingen skal ses i sammenhæng med partiets måske mest kendte mærkesag om selvstændighed for Grønland, som partiet fortsat vil arbejde for, fortæller formanden.

Han mener, at der er store mulige besparelser at hente på de offentlige budgetter, som der ofte fokuseres på i det politiske arbejde.

Eksempelvis har Naleraq i prioriteringerne på finansloven foreslået blandt andet lukning af de grønlandske huse i Danmark samt lukning af Grønlands repræsentation i København. Det vil give en besparelse på omkring 35 mio. kr årligt, fortæller Pele Broberg.

Broberg: Det er rettidig omhu

Han mener også, at en forenkling omkring sprog i den offentlige forvaltning samt genvurdering af offentlig støtte til forskellige offentlige projekter, som der også er medtaget i finansloven for 2023, kan bidrage til færre unødige offentlige udgifter.

Pele Broberg mener, at prioriteringerne kan betegnes som rettidig omhu fra Naleraqs side:

- Eksempelvis nævnes ofte, at man ønsker at overtage områder i henhold til selvstyreloven, men samtidig foretager ingen af de andre partier en prioritering af finanserne. Dette betragtes ikke som rettidig omhu fra Naleraq, men politisk fravalg af overtagelse af områder, siger han.

Ifølge Pele Brobergs vurdering er overtagelse af sagsområder ikke beskrevet som et krav, før man ønsker selvstændighed. Derfor mener Broberg også, at free association er en mulighed.

Powered by Labrador CMS