Nalakkersuisut: Antallet af små fåreholdere bør reduceres

I 2030 bør maksimalt 20 procent af bedrifterne have under 400 moderfår, og et nyt forslag fra Naalakkersuisut skal hjælpe med at nå den målsætning.

Rettelse: Det fremgik tidligere af artiklen, at målsætningen om, at maksimalt 20 procent af bedrifterne har under 400 moderfår i 2030 var ny. Målsætningen er retteligt fra "Naalakkersuisuts Strategi for Landbrug 2021-2030."

Meget få landbrug her i landet kan undvære økonomisk støtte fra Selvstyret og klare sig på markedsvilkår.

Det forhold bør ændres, og rentabiliteten i landbrugene forbedres, mener Naalakkersuisut, der har sendt et lovforslag i høring, som skal hjælpe med at nå den målsætning. Forslaget handler om ændringer i lov om "erhvervsfremme til landbrugserhvervet".

Ifølge høringsmaterialet viderefører forslaget i vid udstrækning den gældende ordning, hvor Naalakkersuisut på baggrund af bevillinger i de årlige finanslove kan tildele erhvervsfremmemidler til landbrug, primært i form af forskellige lån på favorable vilkår.

Skal gavne Grønland

Derudover skriver Naalakkersuisut, at landbrugene i øjeblikket ikke kan få finansiering i banker, men at en forbedring af landbrugernes økonomi og et mere gennemskueligt offentligt tilskudssystem kan øge bankernes interesse i at finansiere grønlandsk landbrug:

- Et væsentligt element i forslaget er derfor, at erhvervsfremmemidlerne anvendes mest effektivt og anvendes til formål, der er effektive og gavner landbruget generelt og Grønland som helhed.

- Helt konkret vil dette betyde, at forvaltningen skal vurdere ansøgninger ud fra de overordnede formål og dermed kan og bør stille betingelser i forbindelse med en godkendelse af ansøgning om erhvervsfremme. Som konkret eksempel vil der kunne stilles krav om deltagelse i et avlsprogram ved en ansøgning om erhvervsfremme til indkøb af avlsdyr, står der i høringsmaterialet.

Naalakkersuisut skriver, at forslaget skal støtte op om nogle konkrete målsætninger i den gældende strategi for landbruget.

Mulighed for ejerskab af flere landbrug

- For det første løfter forslaget delmålet om, at erhvervsfremmeloven skal revideres. For det andet løftes også delmålet om, at antallet af små bedrifter skal reduceres med den målsætning at maksimalt 20 % af bedrifterne i 2030 har under 400 moderfår.

- Dette er gjort ved at det forslås at indføre et mindstekrav til størrelsen på de bedrifter, der kan modtage erhvervsstøtte, står der i materialet.

Det bliver også muligt at give erhvervsfremme med tilskud til vedvarende energianlæg, og der indføres mulighed for ejerskab af flere landbrug, idet forslaget ophæver begrænsningen på støtte til ét enkelt landbrug.

Powered by Labrador CMS