Naboer protesterer mod hjemløseboliger

Nye forsøgsboliger for hjemløse borgere møder modstand fra naboer. En nabo har indsamlet underskrifter mod pilotprojektet under høringen, og hele mange naboer har tilsluttet sig klagen.

Både selvstyret og kommuner skal arbejde sammen om at sænke antallet af hjemløse. Her hjemløse under præsentering af optælling af hjemløse i november 2022.

15 hjemløse i Nuuk har fået tag over hovedet samt den sociale og praktiske støtte, som er nødvendig for at sikre overgangen til, og fastholdelse af en permanent bolig.

Dog har projektet mødt modstand fra naboer, der har indsamlet underskrifter mod pilotprojektet.

- Vi, der bor i blok 7 og 8, fik i E-boks primo februar et brev om nabohøring af ansøgning om ændring af brug af det gamle børnehave til herberg. Som kun er bemandet i alle hverdage mellem 08:00-1600. Det vil sige, det er ubemandet efter 16:00 til næste dag kl 8:00 og hele weekenden ubemandet, oplyser en beboer i blokken, som ønsker at være anonym. Redaktionen er bekendt med vedkommendes identitet.

75% af beboere imod

Konceptet tager udgangspunkt i Housing First, hvor det er formålet, at der skabes ro og stabilitet omkring hjemløse, ved at tilbyde dem et fast sted at bo for en længere periode.

Men adskillige beboere ønsker ikke hjemløse i området.

Indsamleren af underskrifterne fortæller, at over ca. 75 % af alle beboer var imod og underskrev protesten. Protesten blev sendt til Kommuneqarfik Sermersooq før fristen udløb den 16. februar i år.

- Derefter hørte vi intet. Men i starten af marts så vi aktivitet dernede. Vi kunne ikke se, hvad det var sket, eller læse om det på Sermeqsooqs hjemmeside, hvad der var åben. Ved et tilfælde fandt jeg ud af, at det nu var et herberg. Jeg var målløs, fortæller den utilfredse naboer.

Fik vagttelefon og mailadresse i stedet

Efter beboeren har fået at vide, at der er oprettet et hjem til hjemløse, skrev hun til kommunen i protest:

- Jeg skrev til Kommuneqarfik Sermersooq, hvad det omhandlede, og de sagde, at alle der var imod ville få information via brev på e-boksen. Samme dag kom brevet i e-boksen, at arealtildeling havde godkendt ansøgningen, da der manglede herberg i byen.

- Men for at imødekomme alle, dem der var havde protest, skulle der være et vagttelefon, og e-mail som vi beboer i området kunne ringe eller skrive til, hvis vi så eller hørte uretmæssige hændelser. Det vil sige, at vi beboer nu skal agere politi, eller spioner for herberget. 

Hjemløse skal ikke være ved ny skole og børnehave

Beboer i blokken, der indsamlede underskrifter mener, at have hjemløse som nabo er utrygt:

- Hvorfor laver de en nabohøring, når de ikke lytter til alle os beboer, hvor der både er børnefamilier, gamle og unge mennesker, der skal være nabo eller underbo til så utrygt som er herberg. Vi har snart en kæmpe ny skole børnehave er vi også nabo til. Det hører virkelig ingen steder at placere den så midt i alt det.

Sermitsiaq har kontaktet Kommuneqarfik  Sermersooq om kritikken. Kommunen svarer blandt andet, at den tager den meget alvorligt. Den opfordrer dog også de kritiske beboere til at se på den nye ordning med åbent sind. Du kan læse mere om kommunens svar på kritikken senere i en særskilt artikel.

Powered by Labrador CMS