Naalakkersuisut vil sadle om: Bebuder bæredygtighed i torskefiskeriet

En ny forvaltningsplan for både det kystnære og havgående fiskeri efter torsk skal sikre en bæredygtig udnyttelse af bestandene.

Torsk, fiskekasse

Efter i årevis at have overskredet de biologiske anbefalinger for fangst af torsk markant, vil Naalakkersuisut nu indføre en bæredygtig forvaltning af torskebestandene.

Ambitionen er blevet mindre smertefuld at opfylde, efter at rådgivningen har været igennem en revision og er blevet øget med omkring 15.000 tons for hele landet i 2024, og det er på det tidspunkt en ny forvaltningsplan skal træde i kraft.

Naalakkersuisut skriver i en pressemeddelelse, at i anledning af revideringen af rådgivningen igangsættes arbejdet med en forvaltningsplan for torskefiskeriet i hele Grønland.

- Den skal gælde for både det kystnære og havgående fiskeri for at sikre en bæredygtig udnyttelse af alle bestandene, skriver Naalakkersuisut.

Overskrider anbefalinger

Med bæredygtig udnyttelse af fiskebestande forstås normalt som overholdelse af den videnskabelige rådgivning for at sikre optimal udnyttelse og samtidig beskytte mod overfiskeri, som kan true næste generationers fiskeri.

Overholdelse af de videnskabelige anbefalinger har ikke kendetegnet torskefiskeriet. Ifølge Naturinstituttets opgørelse var rådgivningen eksempelvis på 8.768 tons for Østgrønland i 2022, og kvoten blev fastsat til 27.430 tons. I Vestgrønland var rådgivningen 9.560 tons og kvoten blev sat til 21.000 tons.

For 2024 er rådgivningen som nævnt dog hævet betydeligt, og ifølge Naalakkersuisut er der blevet sendt invitationer ud til relevante parter for at etablere en arbejdsgruppe med fiskeriorganisationer og Grønlands Naturinstitut, som skal arbejde med den nye forvaltningsplan.

Vision om forvaltningsplaner for alle arter

Det er Naalakkersuisuts vision at få udarbejdet forvaltningsplaner for alle arter for at sikre gennemsigtighed og stabilitet i forvaltningen af fiskeriet, lyder det i pressemeddelelsen.

Lige nu findes der ikke forvaltningsplaner for blandt andet det kystnære fiskeri efter torsk samt det kystnære fiskeri efter hellefisk.

I netop det kystnære fiskeri efter hellefisk overskrides de biologiske anbefalinger også markant. Det tidligere Naalakkersuisut under Siumuts Kim Kielsen havde en plan om at tilpasse kvoterne i det kystnære fiskeri efter hellefisk til den biologiske anbefaling over fire år.

Men planen blev ikke realiseret, og der er ikke blevet ændret nævneværdigt på kvotefastsættelsen under det nuværende Naalakkersuisut.

Kvoter i 2023 i det kystnære fiskeri efter hellefisk: (rådgivning i parentes)

  • Upernavik: 9.300 tons (6.070 tons)
  • Uummannaq: 9.650 tons (5.153 tons)
  • Disko: 9.100 tons (5.215 tons)
Powered by Labrador CMS