Naalakkersuisut vil hjælpe erhverv mod klimaforandringer

Naalakkersuisut har lovet at etablere hjælpeforanstaltning til fiskere, fangere og landbrugserhvervet under eksisterende lovgivning.

Faunaen i de arktiske egne er påvirket af klimaforandringerne. Det påvirker fiskerne, fangerne og landbrugssektoren så meget at Inatsisartut og Naalakkersuisut nu arbejder på en løsning.

Hele verdenssamfundet står overfor et problem med stadig større uforudsigelige vejrforhold som forbindes med de globale klimaforandringer. Nogle erhvervsgrene er meget følsomme overfor netop klimaforandringerne.

Herhjemme i Grønland gælder det især de traditionelle og bærende erhvervsgrene fiskeri, fangst og landbrug, som er meget følsomme overfor klimaforholdene.

Tidligere medlem af Inatsisartut, nu Naalakkersuisoq for sundhed, Agathe Fontain (IA) er fremkommet med forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at foreslå, at der oprettes en hovedkonto på Finansloven med henblik på at kunne yde økonomisk hjælp til borgere, herunder fiskere, fangere og fåreholdere, som i udøvelsen af deres erhverv er akut ramt af katastrofelignende forhold, relateret til de globale klimaforandringer.

Medlem af Inatsisartut, Pipaluk Lynge har arvet forslaget, efter Agathe er blevet medlem af Naalakkersuisut.

Nu er der en løsning på vej med hensyn til at imødekomme behovet for en hjælpepakke til de omtalte erhvervsdrivende, nemlig fiskerne, fangerne og landbrugssektoren.

Ingen ny konto - men muligheden åbnes

Der bliver ikke oprettet en særskilt konto, som forslagsstilleren ellers lagde op til, men ved tilpasning af gældende lovgivning, vil det indenfor overskuelig fremtid blive muligt at opnå hjælp hvis klimaforandringerne forårsager forhindringer i at udføre de omtalte erhverv.

Fiskere og fangere er forpligtigede til at tegne og opretholde en erhvervsforsikring mens landbrugssektoren ikke har samme forpligtigelser, og hvis landbrugssektoren skal kunne nyde godt af de nye muligheder, hjælpepakken kan tilbyde, så er det en forudsætning at de også tegner en erhvervsforsikring.

Revideret lov bliver fremlagt efteråret 2024

Fordi Agathe Fontains oprindelige forslag er blevet forsinket, sker der også en forsinkelse i det lovforberedende arbejde. Så det er først under efterårssamlingen forslaget til lovhjemmelen bliver behandlet:

Naalakkersuisut forventer at præsenterr beslutningsforslaget for Inatsisartut under efterårssamlingen 2024 i stedet for forårssamlingen 2024. Lyder det fra Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund (IA).

Powered by Labrador CMS