Naalakkersuisut vil have politiske og religiøse reklamer forbudt på tv

Nu bliver Inatsisartutlov om radio- og tv-virksomhed måske ændret igen. Det kan betyde et forbud modreklame for politiske og religiøse anskuelser i tv.

KNR
Naalakkersusiut vil have ændret i lovgivningen, så forbuddet bliver legitimt.

Det skal endegyldigt være forbudt, at vise reklamer for politiske og religiøse anskuelser i tv.

Tirsdag er et lovforslag om forbud mod reklamer med politisk og religiøst indhold på dagsorden ved efterårssamlingen. Et forbud, der ikke tidligere har kunnet opretholdes, da lovgivningen ikke har været på plads – og det har givet problemer.

Tilbage i 2021 blev en film om bæredygtigt fiskeri fjernet fra KNR TV´s reklamespots på opfordring fra Selvstyret, som mente, at filmen havde et politisk budskab. Men det var i strid med lovgivningen om reklamer og sponsorering i radio og tv, afgjorde ombudsmanden efterfølgende.

Ændring i bekendtgørelsen

Det var Ocean North, som stod bag filmen, der indgav en klage til ombudsmanden. NGO’en mener, at det vil have vidtgående konsekvenser for oplysningen til befolkningen og samfundet, hvis denne type af indhold bliver bedømt som værende af politisk karakter.

Ombudsmanden gav Ocean North medhold.

Det var dog med den begrundelse, at der ikke var hjemmel i lovgivningen til at fjerne filmen. Som konsekvens af ombudsmandens afgørelse blev bekendtgørelsen ændret. Det har betydet, at der ikke længere gælder et forbud mod reklamer for politiske og religiøse anskuelser i tv og radio.

Men nu vil naalakkersuisut have ændret i lovgivningen, så forbuddet bliver legitimt, og man fremover kan forbyde reklamer med politisk eller religiøst indhold i tv.

Powered by Labrador CMS