Naalakkersuisut sender 'reminder' til regeringen i omstridt lønspørgsmål

To medlemmer af Naalakkersuisut har sendt et brev til justitsminister Peter Hummelgaard med bekymring om lønforholdene for anstaltsbetjente samt vilkårene for politibetjente ansat i Grønland.

Anstaltsbetjente fik forhøjet deres løn ved en aftale tilbage i 2019. Lønforhøjelsen var dog midlertidig og udløber med udgangen af 2023.

Tilbage i 2019 lykkedes efter årelang debat at løfte lønnen for anstaltsbetjente. Lønløftet blev til via en politisk aftale, og den skulle løse de omfattende rekrutteringsproblemer på grønlandske anstalter.

Lønforhøjelsen løste opgaven og sikrede personale til anstalterne. Samme aftale sikrede også mere i løn til politibetjente ansat her i landet, men nu truer et nyt problem.

Aftalen om lønforhøjelserne var nemlig midlertidig og udløber med udgangen af 2023. I den forbindelse har to medlemmer af Naalakkersuisut sendt et brev til justitsminister Peter Hummelgaard (Soc.)

I brevet skriver Naaja H. Nathanielsen (IA) og Aqqaluaq B. Egede (IA):

Forventer velvillighed

- Det er fortsat Naalakkersuisuts forventning, at tidligere justitsministres velvillighed stadig gælder for at finde en løsning vedr. lønforhold for grønlandske anstaltsbetjente og politiansatte.

Der er til skrivelsen vedlagt et brev fra efteråret 2022, som blev sendt til daværende justitsminister Jeppe Bruus (Soc.) om samme emne.

Her henviser Nathanielsen og Egede til, at tidligere justitsminister Nick Hækkerup i 2021 gav udtryk for, at man ikke vil fjerne anstaltsbetjentenes lønforhøjelse igen.

Med hensyn til politiet skriver de to medlemmer af Naalakkersuisut, at 'lige arbejde inden for samme myndighed i Riget må medføre lige løn, og at de for politiet her i landet svære vilkår naturligt bør afspejles i lønnen.'

Fagbos: Vi presser på for en løsning

Anstaltsbetjentene er organiseret i Fængselsforbundet, og formand Bo Yde Sørensen siger til Sermitsiaq.AG, fagforeningen på ugentlig basis laver lobbyarbejde for sagen:

- Vi skal have fundet en langsigtet løsning på det her, og jeg holder på løbende basis møde med eller taler med repræsentanter fra regeringspartierne - typisk deres retsordførere, siger Bo Yde Sørensen.

Han fortæller, at ordførerne er kommet med positive tilkendegivelser om, at der skal findes en løsning, men det har endnu ikke ført til en konkret aftale.

- Vi gør alt, hvad vi kan for på lobby plan at skubbe til det her, lyder det fra Bo Yde Sørensen.

Han siger videre, at medarbejderne i Kriminalforsorgen i Danmark er hårdt presset med hensyn til arbejdsbyrden. Derfor vil det efter hans vurdering være særdeles uheldigt, hvis der igen skal sende fængselsbetjente fra Danmark til Grønland på grund af mangel på anstaltsbetjente:

- Selvom der er smukt på Grønland, så kan vi ikke undvære fængselsbetjente. Det kunne vi ikke dengang, og det kan vi overhovedet ikke i dag, lyder det fra Bo Yde Sørensen.

Powered by Labrador CMS