Naalakkersuisut øger tilsyn med kommuneqarfik Sermersooq

I forbindelse med at Naalakkersuisut har godkendt en låneansøgning fra Kommuneqarfik Sermersooq på 1,25 milliarder kroner, stilles der en række betingelser. Blandt andet må lejerne ikke blive berørt.

Naalakkersuisut har den 15. december 2022 godkendt en låneansøgning fra Kommuneqarfik Sermersooq om tilladelse til at optage lån på i alt 1,25 mia. kr. til indfrielse af eksisterende gæld i Nuuk City Development (NCD) samt til finansiering af uafsluttede og nye byggerier.

Naalakkersuisut oplyser i en pressemeddelelse fredag, at ansøgningen er blevet godkendt.

- Naalakkersuisut har alene skullet forholde sig til, om låneansøgningen var velunderbygget og lever op til budgetlovens krav. Det gjorde den og derfor fik kommunen også tilladelsen.

Naalakkersuisut har også lagt vægt på at kommunen i ansøgningen også har redegjort for, at lånet kan betales tilbage. Men med godkendelsen følger en række krav.

Øget tilsyn

Naalakkersuisut kræver blandt andet, at kommunens lejere ikke berøres af merudgifter forbundet med fusionen mellem Iserit A/S og NCD.

Derudover vil Naalakkersuisut fremover føre kvartalsvis tilsyn med kommunens økonomi- og budgetstyring.

Og så følger der en formaning fra naalakkersuisut med i købet.

- Kommuneqarfik Sermersooq kan fortsætte processen med at rydde op i administrationen af bolig- og anlægsområdet. Når det er sagt, er det en sag Naalakkersuisut helst havde været foruden. Naalakkersuisut er ikke blinde for selve årsagen til låneansøgningen. Vi finder det dybt utilfredsstillende, at kommunens økonomiske engagementer har nødvendiggjort et låneoptag. Nu forventer Naalakkersuisut, at der kommer styr på tingene. Det har været afgørende for Naalakkersuisut at kommunens borgere påvirkes mindst muligt, særligt de lejere der bebor de berørte byggerier, udtaler Naaja Nathanielsen.

Der kan komme sag mod kommunalbestyrelsesmedlemmer

Departementet for Finanser og Ligestilling har i forbindelse med en skarp påtale til Kommuneqarfik Sermersooq for særdeles kritisabel adfærd og overtrædelse af Budgetlovens bestemmelser bedt Tilsynsrådet om at vurdere, om der skal rejses sag mod et eller flere kommunalbestyrelsesmedlemmer for grov tilsidesættelse af de pligter som medlemmernes hverv pålægger dem ifølge loven.

Når samtlige anbefalinger fra Tilsynsrådet til Naalakkersuisut er efterkommet, vil Naalakkersuisut igen rette henvendelse til Tilsynsrådet med sin samlede konklusion og indstilling, skriver naalakkersuisut.

Powered by Labrador CMS