Naalakkersuisut går ind i FE-skandale

Naalakkersuisut vil tage kontakt til den danske forsvarsminister efter sag om mulig ulovlig indhentning af oplysninger.

Aleqa Hammond (NQ) har stillet en stribe spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende skandalen om Forsvarets Efterretningstjeneste i Danmark.

Sagen handler om, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne er kommet med en hård kritik. Ifølge tilsynet har efterretningstjenesten muligvis foretaget ulovlig indsamling af oplysninger om danske statsborgere.

Ifølge naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Steen Lynge (D), vil Naalakkersuisut nu henvende sig til forsvarsministeren i Danmark:

- Naalakkersuisut vil tale med forsvarsministeren ang. sagen og efterfølgende tage stilling til den information, der gives, og om der vil være behov for reaktion fra Naalakkersuisuts side, skriver Steen Lynge.

Aleqa Hammond vil også vide, om grønlandske borgere kan have været udsat for ulovlig indhentning og videregivelse af oplysninger.

Sag rejser spørgsmål

Det kan Steen Lynge ikke umiddelbart sige noget om, men han skriver i sit svar:

- Den verserende sag i Danmark om Forsvarets Efterretningstjeneste rejser spørgsmål, som Naalakkersuisut vil adressere over for forsvarsministeren, om mulige forbindelser til Grønland.

Derudover viderebringer Steen Lynge en udtalelse fra Forsvarsministeriet, der siger, at borgere i Grønland nyder samme beskyttelse som borgere i Danmark, når det gælder Forsvarets Efterretningstjenestes indhentning af oplysninger.

Forsvarsministeriet har uddybet svaret overfor Sermitisiaq.AG, og ministeriet forklarer, at ifølge den lov, der sætter rammer for Forsvarets Efterretningstjeneste, er borgere i Grønland danske statsborgere.

Og Forsvarets Efterretningstjeneste er sat i verden for at beskytte Danmark mod trusler udefra, og må således kke overvåge danske statsborgere.

Flere chefer hjemsendt

Det vil sige, at hvis efterretningstjenesten kommer i besiddelse af oplysninger om borgere i Grønland, så skal oplysningerne behandles på en bestemt måde.

Skandalen om Forsvarets Efterretningstjeneste handler om, at Tilsynet med Efterretningstjenester har rettet en voldsom kritik mod tjenesten.

Efterretningstjenesten bliver beskyldt for blandt andet at have iværksat operationer i strid med lovgivningen og altså netop indhentet oplysninger om danske statsborgere uberettiget.

Chefen for efterretningstjenesten og to ledende medarbejdere er i den forbindelse blevet fritaget for tjeneste.

Powered by Labrador CMS