Naalakkersuisut får flere henstillinger af finansudvalg

Skatte- og Finansudvalget under Inatsisartut løfter pegefingeren over for Naalakkersuisut i forbindelse med en betænkning om tillægsbevillingsloven, der skal andenbehandles den 2. maj.

I løbet af 2023 var antallet af tillægsbevillingsansøgninger oppe på 45. Og det er for mange, mener Skatte- og Finansudvalget, som gerne så, at antallet lå på et niveau fra før Covid-19-pandemien, hvor man i 2019 endte med 34 ansøgninger.

De tre henstillinger

I betænkningen opridser udvalget tre henstillinger, som man beder Naalakkersuisut om at efterleve:

  • At Naalakkersuisut arbejder mere for, at tillægsbevillingsansøgninger lever op til bevillingsprincippet om, at ansøgninger om nye eller ændrede bevillinger alene må omfatte dispositioner med udgiftsvirkning for Landskassen i finansåret fra 1. januar til 31. december.
  • Udvalget henstiller yderligere, at Naalakkersuisut arbejder mere for, at nye og ændrede bevillinger i løbet af finansåret reduceres mest muligt bl.a. ved at efterleve, at tillægsbevillingsansøgninger fortrinsvis bør vedrøre uforudsete udgifter og udmøntning af reserver. Udvalget skal herudover henstille, at Naalakkersuisuts tillægsbevillingsansøgninger primært tager udgangspunkt i de finanslovsforhandlinger, og hermed finanslovsaftalen for det pågældende finansår, sådan at de samlede bevillinger i finansåret kan afspejle samt tage afsæt i Inatsisartuts økonomiske prioriteringer for finansloven.
  • Udvalget henstiller at Naalakkersuisut arbejder mere for styrkelse af kvalitetssikring af tillægsbevillingsansøgningerne, herunder især i de tilknyttede budgetbidrag og tekstanmærkninger.

Tillægsbevillingsloven er en form for efterbevillingslov, der formaliserer Inatsisartuts og Inatsisartuts Finansudvalgs tidligere afgørelser samt Naalakkersuisuts dispositioner med hjemmel i tekstanmærkninger.

44 budgetneutrale sager

- Af de i alt 45 godkendte sager er 44 sager budgetneutrale. Den ene sag, godkendt af Inatsisartuts Udvalg for Forretningsorden, har forværret DAU-saldoen med 250.000 kr. Med den beskedne forværring af DAU-resultatet overholdes udgiftsloftet for 2023, som det er blevet fastsat for 2023. Finansloven for 2023 viste et budgetteret DAU-overskud på 16,1 mio. kr. Forslaget til tillægsbevillingslov indebærer på den baggrund et budgetteret DAU-overskud for finansåret 2023 på 15,8 mio. kr., skriver udvalget i sin betænkning, der pointerer, “at der er forskel på det budgetterede resultat og det endelige regnskabsresultat, som senest fremlægges på Efterårssamlingen”.

Med henstillingerne indstiller et enigt Skatte- og Finansudvalg, at Naalakkersuisuts forslag til tillægsbevillingslov vedtages af Inatsisartut.

Powered by Labrador CMS