Naalakkersuisut bakker op om forslag om hjælp fra Danmark

Martha Abelsen ændrer holdning og bakker nu op om forslaget om at bede Danmark om hjælp til at bekæmpe seksuelle overgreb og selvmord

Naalakkersuisoq for sundhed og sociale anliggender Martha Abelsen (S) bakker nu op om forslaget om at henvende sig til Danmark for at få hjælp til at løse de alvorlige sociale problemer med omsorgssvigt, seksuelle overgreb og selvmord.

Det siger hun i sit svar til forslaget fra et flertal udenom Naalakkersuisut om en anmodning om hjælp.

- Naalakkersuisut ønsker at forbedre forholdene for børnene og familierne i Tasiilaq og resten af Grønland hurtigst muligt, sagde Martha Abelsen (S).

- Naalakkersuisut mener, at hensigten bag forslaget er fornuftig og støtteværdig og som sagt er der allerede etableret et samarbejde med danske myndigheder.

- Med disse bemærkninger tilslutter Naalakkersuisut sig beslutningsforslaget.

Afviste tidligere

Dermed er der tale om lidt af en kovending fra Martha Abelsens side. Tidligere har hun sagt, at hun mener, at man først bør kortlægge spørgsmålet inden man beder om yderligere hjælp.

- Vi er klar over at der skal være specielle tiltag for børn, unge eller familier, og kommunen har et overblik over forholdene og vi har svært ved at forholde os til Naalakkersuisut og partiernes krav om at de skal hjælpes, når vi ikke har drøftet, hvorledes hjælpen skal indrettes, lød hendes udmelding til KNR tidligere.

I dag gentog Martha Abelsen, at man allerede samarbejder med de danske myndigheder. Samtidig pegede hun endnu gang på, at socialområdet er kommunernes ansvar.

- Naalakkersuisut ønsker, at problemerne i Tasiilaq og resten af Grønland løses hurtigst muligt. Dette kræver et stort tværgående arbejde, hvor alle må tage ansvar. Ikke mindst kræver det, at Kommuneqafik Sermersooq udvikler en handlingsplan og indsats, som kan tage fat om problemerne, på et væsentligt højere niveau, end tilfældet er i dag, sagde hun.

- Kan kommunerne løfte opgaven?

- Det er et kommunalt ansvar at lave tilstrækkelig sagsbehandling og etablere de nødvendige hjælpemuligheder lokalt. Når Naalakkersuisut beder den danske stat om hjælp til at løfte opgaverne på børne- og ungeområdet, så er et nærliggende spørgsmål naturligvis: Er kommunerne i stand til at løfte opgaven? Det er noget, vi som landspolitikere er nødt til at forholde os til.

- Løsningerne starter ved borgerne selv. Det kræver endvidere, at kommunerne overholder lovgivningen og sørger for at bruge deres ressourcer mest hensigtsmæssigt, så der ikke er manglende sagsbehandling, som i Tasiilaq.

- Naalakkersuisut agter at fortsætte udviklingen af socialområdet i samarbejde med danske myndigheder. Naalakkersuisut arbejder løbende med at forbedre kommunernes administration og sagsbehandling. Naalakkersuisut arbejder derudover på en national handlingsplan mod omsorgssvigt af børn og unge, som forventes at blive præsenteret til efteråret 2019. Det er hensigten, at handlingsplanen skal løfte hele socialområdet. Handlingsplanen vil blandt andet have et særskilt fokus på at løse de administrative udfordringer, som ses i alle kommuner.

Powered by Labrador CMS