Naalakkersuisut: - Alt for mange lever med vold inden for hjemmets fire vægge

Etablering af flere krisecentre og nedbringelse af alkoholforbruget er blandt tiltagene i Naalakkersuisuts plan for, hvor der skal sættes ind for at nedbringe vold.

- Vi skal som samfund turde gribe ind, når vi ser tegn på vold i familier, udtaler Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, Aqqaluaq B. Egede.

Anmeldelser om vold og husspektakler er på et meget højt niveau her i landet, og vold i hjemmene går i særlig grad ud over børnene. Blandt andet viser undersøgelser, at børn som oplever vold i hjemmet, ofte har problemer med selvskade, selvmordstanker og andre former for mistrivsel.

Det fremgår af en handlingsplan, Naalakkersuisut har lanceret i denne uge, og som skal hjælpe med at nedbringe vold i såkaldt nære relationer.

- Vi skal som samfund tage ansvar for at bryde voldsspiralen, og vi skal som samfund turde gribe ind, når vi ser tegn på vold i familier, udtaler naalakkersuisoq for børn, unge og familier, Aqqaluaq B. Egede (IA) i forbindelse med lanceringen.

Fokus på alkohol

Planen har blandt andet fokus på alkohol, fordi undersøgelser viser, at børn og unge med forældre, som har problemer med alkohol, har 25 gange højere risiko for, at de også oplever vold i hjemmet sammenlignet med de unge, der ikke oplever alkohol i barndomshjemmet.

Alkoholproblemer øger også risikoen for at børn udsættes for seksuelle overgreb. Som en del af handlingsplanen ønsker Naalakkersuisut at afsætte flere midler til den nationale rusmiddelbehandling Allorfik. Pengene skal gå til gode og effektive muligheder for behandling af personer med rusmiddelproblemer og deres pårørende.

Der skal også være en tættere dialog mellem Naalakkersuisut og forretningsindehavere med henblik på at mindske alkoholforbruget i hele landet.

Krisecentre skal udbygges

Hvis vold i et hjem først er eskaleret, skal der være bedre muligheder for ofrene for at komme væk. Derfor ønsker Naalakkersuisut at styrke og etablere flere krisecentre.

I dag findes der ni krisecentre, men kun på to af dem tilbydes der decideret behandling til de voldsudsatte. Naalakkersuisut vil ændre lovgivning for krisecentrenes organisering og knytte dem til familiecentrene for at styrke fagligheden.

Generelt skal der sikres bedre rådgivning til voldsramte:

- Der skal sikres ensartethed i de tilbud, der rettes mod voldsramte. Hjælp og støtte skal ikke afhænge af, hvilken kommune du tilhører, eller hvilket bosted du bor i. Der skal udvikles såvel opholdstilbud som ambulante tilbud. Der skal udvikles tilbud til alle borgere uanset køn eller kønsudtryk, skriver Naalakkersuisut i handlingplanen.

I alt rummer planen fire punkter:

  1. Alkoholrelateret vold skal mindskes.
  2. Krisecentrene skal styrkes og udvides.
  3. Volden i hjemmet skal stoppes – bedre behandling til både voldsofre og voldsudøvere.
  4. Viden om vold i nære relationer skal styrkes med særligt fokus på forebyggelse blandt børn og unge.

Naalakkersuisut vil lave årlige statusnotater for at følge udviklingen på området.

Powered by Labrador CMS