Naalakkersuisoq: Så dyrt bliver det, hvis pensioner ikke beskattes

Hvis pensioner fritages for skat vil den årlige regning være omkring 258 mio. kr. i 2025, viser beregning fra Naalakkersuisut.

Alderspensionister har typisk betalt skat gennem deres lange arbejdsliv, og derfor er det ikke passende, at de ældre skal betale af skat af en lav pension.

Sådan lyder argumentet fra medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq (N), der har stillet spørgsmål til Naalakkersuisut om, hvad det vil koste at fjerne personskat på pension og førtidspension.

Naalakkersuisoq for finanser og skatter har regnet på forslaget, at det viser sig, at regningen inden for en kort årrække vil løbe op i et milliardbeløb.

4,3 mia. kr. i 2035

Nedenfor ses det anslåede provenutab, hvis personskat på alderspension fjernes fra og med 2023. Nederste linje angiver de samlede tab over tid. I 2035 vil Landskassen og kommunerne have tabt 4,3 mia. kr. på manøvren, viser svaret fra naalakkersuisoq for finanser, Erik Jensen (S).

Ovenstående graf afspejler også, at der i de kommende år vil komme betydeligt flere ældre. Det kan ses ved, at den årlige udgift til skattefritagelsen mere end fordobles frem mod 2035.

Ifølge naalakkersuisoq vil skattefritagelsen udover et betydeligt provenutab skabe en usund forvridning i skattesystemet, hvor andre borgere med tilsvarende indkomst vil blive dårligere stillet.

Nedskæringer eller skattestigning

Desuden vil det betyde en tilskyndelse til at gå på pension, lyder det blandt andet fra naalakkersuisoq i svaret.

Hvis forslaget blev gennemført, ville konsekvensen ifølge naalakkersuisoq være nedskæringer i det offentlige eller en gradvis hævele personskatten på arbejde med op til 4 procentpoint, svarende til en gennemsnitsbeskatning på 47 % mod 2035

I forhold til førtidspension er konsekvenserne til mindre i kroner og ører - cirka 129 mio. kr. ville en skattefritagelse koste i 2023, og i 2035 ville den samlede regning være på anslået 1,5 mia. kr.

Powered by Labrador CMS