Naaja om justitstiltag: - Nedslående læsning

Det oser af utilfredshed med den danske regerings håndtering af tiltag inden for justitsområdet i et brev, som naalakkersuisoq for justitsområdet, Naaja H. Nathanielsen, netop har sendt til justitsminister Peter Hummelgaard.

Naaja H. Nathanielsen har sendt et brev til justitsminister Peter Hummelgaard, hvor Naalakkersuisut udtrykker kritik af den danske regerings håndtering af justitsområdet.

Anledningen til den kritiske tone over for ministeren er den årlige henvendelse fra Justitsministeriet til Naalakkersuisut om at komme med en prioriteringsliste over nye tiltag inden for justitsområdet i Grønland.

- Hvis den danske regering mener, hvad den siger om ligeværdighed inden for Rigsfællesskabet, må det være en naturlig del af gennemførelsen af tiltag i resten af riget, at de løbende forelægges Naalakkersuisut og ikke afventer en årlig prioritering, skriver naalakkersuisoq.

Flere ressourcer

Den danske regering skal i gang med at afsætte tilstrækkelige midler, så der kan opnås samme retssikkerhed og service for borgerne i Grønland som Danmark, fastslår Naaja Nathanielsen.

Hun henviser til de grønlandske prioriteringer, som er fremsendt de seneste tre år, og hvor Justitsministeriet her i det nye år har lavet en status.

- Og det er nedslående læsning, fastslår Naaja H. Nathanielsen.

- Ud af de 11 ønskede indsatser for 2023, er alene et af disse nået så langt, at den har været forelagt Inatsisartut på efterårssamlingen 2023. Flere af indsatserne er angivet som ”endnu ikke påbegyndt, oplyser hun.

Det understreges i brevet, at ”det er vigtigt for Naalakkersuisut at præcisere, at Naalakkersuisut ikke kan acceptere, at væsentlige og nødvendige lovgivningsmæssige tiltag udskydes af ressourcemæssige udfordringer i ministeriet”.

Få ønsker

Utilfredsheden er forklaringen på, at Naalakkersuisut har besluttet kun at levere få yderligere ønsker til prioritering for 2024, der i ikke-prioriteret rækkefølge lyder:

  • Afdække omfanget af menneskehandel
  • Indsættelse af bestemmelse i kriminallov om tortur
  • Indførelse af bistandsadvokatordning
  • Revision af udgangsbekendtgørelsen
  • Ændring af reglerne om forældelse i kriminalloven
  • Ændring af bekendtgørelse om adgang til og vilkår for færdsel i vissea dele af Grønland
  • Anordning af seneste ændringer af konkursloven
Powered by Labrador CMS