Naaja Nathanielsen: Vi skal have debat om bynære miner

Det bliver nødvendigt at tage en debat om, hvorvidt der skal være bynære miner i landet. Det mener Naalakkersuisoq for Råstoffer som i øjeblikket besøger Sydgrønland i forbindelse med høring om Kuannersuit.

Op mod 20 mennesker deltog ved borgermødet i Qassiarsuk tirsdag om mineprojektet ved Kuannersuit.

Borgerne møder op til borgermøderne i Sydgrønland der afvikles i disse dage. De har fortsat masser af spørgsmål om konsekvenser for miljø, sundhed og erhverv, hvis mineprojektet ved Kuannersuiut bliver til noget. Men også hvis det ikke gør.

Naalakkersuisuq for Råstoffer Naaja Nathanielsen understreger endnu engang overfor Sermitsiaq.AG, at der ikke bliver noget mineprojekt med uran ved Narsaq. Til gengæld kan hun ikke garantere, at der slet ikke bliver et mineprojekt.

- Hvis Greenland Minerals vælger at lave et nyt projekt for minen uden uran som biprodukt, så skal det jo behandles efter råstoflovgivningen i henhold til deres efterforskningstilladelse, siger hun.

Mange af de fremmødte borgerne til borgermøderne i Sydgrønland har bedt om afklaring for at finde ud af, hvordan fremtiden i landsdelen skal se ud.

Skiftende naalakkersuisut vil skabe usikkerhed

Der er nemlig ingen sikkerhed for om det er minedrift, eller landbrug og turisme der skal drive udviklingen, så længe skiftende naalakkersuisut laver skiftende lovgivning. I 2013 fjernede daværende naalakkersuisut nultolerance for uran, og nu ligger et lovforslag klar til efterårssamlingen for at få indført nultolerance på ny.

Og den tendens kan man ikke sikre sig mod i et demokrati, påpeger Naaja Nathanielsen.

- Vi kan ikke garantere, hvad skiftende politisk magtbalance betyder for lovgivningen på området. Sådan er demokratiets spilleregler. Derfor mener jeg også, vi skal forsøge at få nogle brede aftaler omkring bynære miner generelt, siger hun.

Ved de sidste dages borgermøder i Qassiarsuk og Narsaq har der været mange spørgsmål om støvspredning fra en eventuel mine og på konsekvenser for natur, dyr og mennesker, hvis minen ved Narsaq bliver en realitet.

Skal der være kompensation

Og der vil være konsekvenser for byer, der ligger i umiddelbar nærhed af et mineprojekt erkender Naaja Nathanielsen. Derfor skal politikerne også have en dialog om, hvilken type mineprojekter, der skal bakkes op om i landet. Det være sig storskala eller småskalaprojekter, og i samme ombæring, hvor tæt på byerne og bebyggelse de må ligge.

Et andet spørgsmål, som går igen er, hvordan man skal kompensere de erhvervsdrivende, som ikke bor helt tæt på minen, hvis produkter og ydelser alligevel kan blive svære at afsætte med en mine i nærområdet.

- Vi er nødt til at tage en snak om, hvorvidt man politisk ønsker at skabe rammer for kompensation til de erhvervsdrivende indenfor landbrug og turisme overalt i landet, hvor der kommer mineprojekter, for det er der ingen politik for i øjeblikket, siger Naaja Nathanielsen.

Powered by Labrador CMS