Múte er klar til at udfordre budgetloven

Hvis det viser sig at blive nødvendigt, så er Múte B. Egede klar til at udfordre budgetloven, der samlet over en fireårig periode kræver overskud på finanslovene.

- Vi har ikke et mål i sig selv at skabe underskud på finansloven, siger Múte B. Egede, der ikke kan afvise, at det kan blive nødvendigt at tilsidesætte budgetloven under særlige omstændigheder.

Formanden for Økonomisk Råd, Torben M. Andersen, har tidligere fastslået, at budgetloven har været med til at sikre stabilitet i grønlandsk økonomi, så den ikke løber løbsk i for store omkostninger, der ikke kan modsvares af tilsvarende indtægter.

OK med underskud

Af koalitionsaftalen fremgår det, at ”finanslovene skal kunne tåle underskud under forudsætning af, at investeringerne kan sikre fremtidig vækst”.

Vil du se stort på budgetloven?

- Vi har ikke et mål i sig selv at skabe underskud på finanslovene. Det vil jeg slå helt fast. Men vi kan komme i en situation, hvor det vil give god mening at tåle underskud, fordi vi netop vil investere i fremtidig vækst, forklarer Múte B. Egede, der ikke ønsker at være konkret, når det handler om, hvad og hvilke emner der eventuelt kan tillade en overskridelse af budgetloven.

Kasseeftersyn

Múte B. Egede henviser til, at det er nødvendigt at få gennemført et kasseeftersyn af landets finanser, så der bliver skabt klarhed over landets økonomiske situation.

- Vi aner jo ikke på nuværende tidspunkt, hvad dette kasseeftersyn kan give af overraskelser, understreger den nye formand for Naalakkersuisut. Han pointerer samtidig, at coronapandemien skaber usikkerhed om, hvor store udgifterne til hjælpepakker vil løbe op i.

Sermitsiaq.AG har spurgt den kommende naalakkersuisoq for finanser, Asii Chemnitz Narup, hvorfor arbejdet med finanslovene skal ”revurderes”, som det er formuleret i koalitionsaftalen.

Behov for fleksibilitet

Spørgsmålet bliver ikke besvaret, men Asii Chemnitz Narup siger blandt andet:

- Meget afhænger af kasseeftersynet. Hvis man har brugt midlerne rigtigt og lagt nogle fornuftige investeringer, som vil komme hjem igen, har jeg ikke noget principielt problem med at ét års finanslov kan give et minus. Når dét er sagt, så er det ikke et mål i sig selv at have finanslove, der er underfinansieret – tværtimod. Men det er mange års politisk styre, vi nu har lagt bag os med valget – nu kommer der en fase med at skabe overblik og få et realistisk billede af, hvordan det reelt er fat med landets økonomi, og i den proces kan der vise sig et behov for lidt fleksibilitet. Det må tiden vise.

Powered by Labrador CMS