Mittarfeqarfiit går i dialog med fiskere og fangere i Kulusuk

Fangere og fiskere i Kulusuk er bekymrede over fangstmulighederne efter et olieudslip, der skete i december. I næste uge mødes deres organisationer og lokale borgere med Mittarfeqarfiit for at drøfte eventuel erstatning og konsekvenser.

Østgrønland, Kulusuk, bjerge

I begyndelsen af december sidste år skete der et uheld i Kulusuk, hvor 120.000 liter dieselolie lækkede fra en tank og ud på den frosne jord.

KNAPK har begyndelsen af december forsøgt at få erstatning fra Naalakkersuisut på grund af olieudslippet i Kulusuk men de har ikke fået svar.

Pengene skulle dække eller delvist dække regninger, som familier i Kulusuk sidder med som de ikke kan betale fordi de ikke kan fange sæler og fisk der er påvirket af olieudslippet.

- Vi, der bor i Østgrønland skal kunne sidestilles med alle andre fiskere og fangere i hele Grønland. Der bør ikke ske en forskelsbehandling. Når Naalakkersuisut ikke svarer på en ansøgning, må det anses som stor ansvarsfraskrivelse, siger formand for fisker og fangerforeningen i Kulusuk Knud Kilime.

Mittarfeqarfiit inviterer til dialogmøde

Den lokale fanger og fisker-forening KAPP har sammen med Kulusuk bygdebestyrelse og KNAPK også rettet henvendelse til Mittarfeqarfiit med et ønske om at mødes for at drøfte uheldet og dets konsekvenser.

Det ønsker Mittarfeqarfiit at imødekomme og har derfor inviteret KAPP og Kulusuk bygdebestyrelse til et dialogmøde i næste uge.

- Vi vil meget gerne i dialog med både fangere, fiskerne og lokalbefolkning. Vi ønsker at lytte og samarbejde, både i forhold til erstatning og miljøforurening. Vi har derfor inviteret til dialogmøde og til orienteringsmøde, siger driftsdirektør i Mittarfeqarfiit, Niels Grosen og fortsætter:

- Vi tager situationen meget alvorligt og vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at minimere skader på natur, dyreliv og mennesker.

Holder øje med udslippet

Da olieudslippet blev opdaget den 2. december 2022, iværksatte Mittarfeqarfiit beredskabet som, i samråd med det kommunale beredskab igangsatte redningsarbejdet med at inddæmme og opsuge den spildte dieselolie.

Det lykkedes beredskabet at suge 46.000 liter op, men is og sne på jord og hav samt dårligt vejr satte en stopper for det yderligere redningsarbejde.

-Vi følger alle anvisninger fra Departementet for Miljø og har en løbende dialog med dem.

Mittarfeqarfiit holder fortsat øje med olieudslippet og har blandt andet købt en drone, som skal bidrage til overvågningsarbejdet i området.

Der afholdes dialogmøde med KAPP og Kulusuks bygdebestyrelse onsdag den 1. februar og orienteringsmøde for borgerne senere samme dag kl. 16.00 i forsamlingshuset.

Powered by Labrador CMS