Mistanke: Ulovligt brug af satellittjeneste

Telestyrelsen har mistanke om, at der er borgere, som overtræder lovgivningen ved at bruge udenlandske satellittjenester. Styrelsen har derfor sat fokus på at komme ulovlighederne til livs.

Der er ifølge Telestyrelsen stor interesse for produkter, som udenlandske satellittjenester tilbyder. Det er imidlertidigt ulovligt at benytte disse tjenester, da det alene er Tusass A/S, som herhjemme har eneretten med at sælge satellitudstyr og satellittjenester til grønlandske slutbrugere.

Specielt én satellitudbyder har vakt Telestyrelsens interesse: Starlink.

Indikation

- På hjemmesiden satellitemap.space findes oplysninger om modtagere, som befinder sig i Grønland. Telestyrelsen er ikke bekendt med validiteten af oplysningerne på hjemmesiden, men dette er en indikation på, at Starlink allerede nu findes i Grønland – også selv om det ikke er muligt at bestille udstyr direkte til Grønland via Starlinks hjemmeside, oplyser kontorchef i Telestyrelsen Louise Restorff Jacobsen til Sermitsiaq.AG.

På hjemmesiden findes denne oversigt over brugere, som er hentet fra hjemmesiden, som kontorchefen henviser til:

Louise Restorff Jacobsen oplyser, at Telestyrelsen i løbet af de seneste to år har fået mange henvendelser vedrørende udenlandske satellittjenester herunder Starlink, og hvorvidt de er lovlige at benytte.

Brugere af Starlink ses her som små prikker

Vil føre tilsyn

- På den baggrund har Telestyrelsen i 2024 valgt at fokusere på eventuelle brud på Grønlands Selvstyres eneret med benyttelse af satellitudstyr og satellittjenester. Telestyrelsen vil derfor i forbindelse med anden tilsynsaktivitet på radiokommunikationsområdet også føre tilsyn med eventuelle ulovlige installationer af satellitmodtagere og benyttelse af satellittjenester, oplyser kontorchefen.

På grund af interessen og mistanken om at nogle borgere allerede overtræder loven har Telestyrelsen lavet en vejledning, der skærer reglerne på området ud i pap, så borgere ikke risikerer at få en bøde.

- Vi har udarbejdet en vejledning for bedst muligt at sikre, at borgere, der ikke kender til telelovgivningen, ikke køber satellitudstyr og abonnement til satellittjenester fra andre end koncessionshaveren Tusass A/S, da de ellers risikerer at få en bøde, forklarer Louise Restorff Jacobsen.

Vejledningen til borgerne

Vejledning kan læses i sin helhed her, og heraf fremgår det, at maritime nød- og sikkerhedstjenester er undtaget for eneretten – eksempelvis brugen af Iridium eller Inreach.

Forklaringen på, at Selvstyret ikke ønsker, at udenlandske satellittjenester kan tilbyde deres produkter i Grønland skyldes hensynet til forsyningssikkerheden til alle borgere i landet.

- I den nuværende finansieringsmodel for vedligeholdelse og udvikling af teleinfrastrukturen, anvendes geografisk og solidarisk prisudligning, som betyder at borgere i tætbefolkede områder er med til at betale for, at Tusass A/S vedligeholder og opretter teleinfrastruktur over hele landet, så befolkningen i yderområderne også har adgang til telekommunikation, står der i vejledningen, hvor det tilføjes:

Høje omkostninger

- Det særlige vilkår for telekommunikation i Grønland er, at udvikling og vedligeholdelse af teleinfrastrukturen er forbundet med meget høje omkostninger, og at kundegrundlaget, dvs. befolkningen som skal finansiere dette, er lille og spredt. Eneretten og koncessionen sikrer derfor at alle grønlandske slutbrugere kan få adgang til teletjenester.

Powered by Labrador CMS