Minister tilfreds med politi-indsats under strømafbrydelse

Grønlands Politi understreger, at politiet fik god hjælp af Arktisk Kommando og Nuuk Brandvæsen under den omfattende strømafbrydelse i Nuuk.

Nuuk var mørklagt, da strømforsyningen svigtede.

Flere dage med ustabil strømforsyning, manglende vand og varme samt vanskelig adgang til myndighederne.

Det omfattende strømsvigt i Nuuk i uge 48 havde en række konsekvenser for borgerne, og folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) har i den forbindelse spurgt den danske regering, om hændelsen giver anledning til at styrke den del af beredskabet, som Danmark har ansvaret for.

Det vurderer regeringens justitsminister dog ikke med baggrund i en udtalelse om strømsvigtet fra Grønlands Politi.

- Til min glæde kan jeg konstatere, at Grønlands Politi i samarbejde med andre myndigheder i Grønland har ydet en effektiv og professionel indsats, således at de negative konsekvenser af strømsvigtet for borgerne i Nuuk har kunnet afbødes mest muligt. Jeg kan i øvrigt henholde mig til Grønlands Politis umiddelbare vurdering af, at hændelsen ikke giver anledning til at styrke de dele af beredskabet, som henhører under politiet, skriver justitsminister Nick Hækkerup (Soc.) til Aaja Chemnitz Larsen.

Erklærede krisesituation tirsdag morgen

Justitsministeren har fået Grønlands Politi til at gennemgå forløbet i forbindelse med svaret.

Politiet oplyser, at man besluttede at aktivere politiets krisestyringsorganisation samt Grønlands Beredskabsstab klokken 8 om morgenen tirsdag den 30. november. Strømmen forsvandt i Nuuk mandag aften omkring klokken 23:

- Det var politikredsens vurdering, at manglen på strøm, mobil- og internetforbindelse på dette tidspunkt havde et sådant omfang, at situationen havde karakter af en krise, der skulle koordineres af politikredsen, skriver politiet.

Fredag den 3. december kl. 18.00 blev det besluttet, at politiet ikke længere var i kriseberedskab som følge af hændelsen.

Adgang til tilstrækkeligt personale

I svaret kommer politiet med en række årsager til, at der ikke umiddelbart er grund til at styrke beredskabet:

  • De tjenestegørende vagtchefer natten til den 30. november 2021 og samme morgen løbende fulgte situationen og rettidigt tog beslutning om at iværksætte kriseberedskabet. Politikredsens øverste ledelse blev øjeblikkeligt underrettet, og de nødvendige medarbejdere indfandt sig meget hurtigt på deres poster. Det skal i den forbindelse bemærkes, at politiets medarbejdere var mødt på arbejde uagtet manglen på elektricitet, mobil- og internetforbindelse, hvorfor tilkald til opgaven var uproblematisk.
  • Det er politikredsens vurdering, at politiet under hele indsatsen havde tilgang til tilstrækkeligt personale, kompetencer og ressourcer, ligesom udfordringen vedrørende manglende mobiltelefoni blev imødegået i form af ekstra politipatruljer spredt rundt i byen, beredskabsmeddelelser på KNR (Grønlands Radio) med handlingsanvisende råd samt et beredskab af satellittelefoner til kommunikation med politistationer uden for Nuuk i tilfælde af, at politiets interne IP-telefoni skulle blive ramt af nedbrud. Endvidere udleverede politiet radioer til alle aktører i Grønlands Beredskabsstab, således at disse kunne kommunikere med deres respektive organisationers krisestabe.

Derudover roser politiet Arktisk Kommando og Nuuk Brandvsæsen. Arktisk Kommando stillede medarbejdere til rådighed og placerede to fartøjer i nærheden af Nuuk som ekstra beredskab, herunder med sundhedsfaglige ressourcer. Kommandoen stillede desuden en helikopter til rådighed.

Nuuk Brandvæsen indsatte ifølge politiet tre indsatslederkøretøjer, som sammen med politiets biler kunne anvendes af borgerne til at formidle kontakt med beredskabsmyndighederne.

Politiet understreger i svaret, at man ikke vurderer de tekniske beredskaber hos Tusass og Nukissiofiit i forbindelse med strømsvigtet.

Powered by Labrador CMS