NANORTALIKS ØNSKE OM UDTRÆDE AF KOMMUNE KUJALLEQ

Midler afsættes til analyse af konsekvenser

Hvad vil konsekvenserne være for Nanortalik og Kommune Kujalleq, hvis Nanortalik træder ud af kommunen? For at få det besvaret, og få resultatet formidlet vil Kommune Kujalleq sætte op til 1 millioner kroner for bearbejdelsen af en rapport.

I kølvandet på ønsket fra over 700 borgere i Kommune Kujalleq om at gøre Nanortalik til en selvstændig kommune, har kommunalbestyrelsen truffet beslutningen om at igangsætte forberedelsen af en udtrædelsesprocess. En rapport som indeholder, hvad det vil betyde for Nanortalik og Kommune Kujalleq skal udarbejdes efter en analyse.

Kommunen har hørt borgernes ønske. Men borgere skal først forstå, hvad en skilsmisse indebærer, før det sætter et kryds om Nanortalik skal blive en selvstændig kommune.

Rapporten vil koste op til 1 millioner kroner

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq har godkendt ansøgningen om at igangsætte opgaven med en konsekvensanalyse af en opdeling af Kommune Kujalleq. Opgaven igangsættes, så snart kommunalbestyrelsen har godkendt tillægsbevillingsansøgningen. 

- Det er Naalakkersuisut og Inatsisartut i sidste ende, der skal vedtage lovgivning om den kommunale struktur. Det vurderes ikke at gennemførelsen af den vejledende folkeafstemning kan nås inden sommerferien, står der i forslaget.

BDO er dem, der skal lave rapporten og har estimeret at en rapport vil koste mellem 300.000 kroner til 1 million kroner og at det vil tage omkring tre måneder at færdiggøre rapporten fra det tidspunkt, alle relevante data er modtaget.

Det er kun borgere i Nanortalik og borgere i bygderne, der skal være med til en eventuel folkeafstemning.

Når rapporten er færdig, skal den præsenteres lokalt og vil også blive formildet på kommunens hjemmeside og Facebook.

Hvornår vil der så være folkeafstemning? Det vurderes ikke at gennemførelsen af den vejledende folkeafstemning kan nås inden sommerferien.

Powered by Labrador CMS