Medvind til Napaattooq-forslag: Sejlads i visse fjorde skal reguleres

Naalakkersuisoq vil springe undersøgelse over og i stedet gå direkte til at lave en regulering af krydstogt- og sejlskibes muligheder for at sejle i visse fjorde.

(Arkivfoto)

Naleraqs Jens Nappaattooq vil have undersøgt mulighederne for at begrænse sejlads med visse typer fartøjer som krydstogtskibe og andre turistbåde i fjorde, hvor "hvid- og narhvaler har længerevarende ophold med henblik på at beskytte hvalerne mod støjgener."

Jens Napaattooq skriver i forslaget, som er optaget på forårssamlingen, at man i partiet Naleraq specifikt tænker på Kangerlussuaq fjorden i Østgrønland og på fjorden ved Qaanaaq, men at der også kan være andre fjorde, som er relevante.

Naleraq er bekymrede for, at støj fra skibene skræmmer nar- og hvidhvalerne væk.

- Naleraq mener, at det er vigtigt at tage de nødvendige forholdsregler for at fremme en beskyttelse af de dyr, som er en vigtig fødekilde for lokalbefolkningen, skriver forslagsstilleren.

Vil udstede bekendtgørelse

Naalakkersuisoq for miljø, Kalistat Lund (IA), har taget godt imod forslaget viser et svarnotat offentliggjort på Inatsisartuts hjemmeside.

I stedet for en undersøgelse har naalakkersuisoq formuleret et ændringsforslag. Ændringsforslaget vil springe undersøgelsen over og give Naalakkersuisut bemyndigelse til at lave en såkaldt bekendtgørelse, "der regulerer sejlads med visse typer fartøjer i de fjorde, hvor hvaler om sommeren har længerevarende ophold, med henblik på at beskytte hvalerne mod støjgener."

Naalakkersuisoq begrunder tiltaget med, at Selvstyret har begrænsede administrative ressourcer:

- Så vi ønsker at bruge de ressourcer, vi har på konkret handling - ny lovgivning frem for yderligere undersøgelser. Men reguleringen skal selvfølgelig udvikles i tæt samarbejde med både brugerne og biologerne, skriver Kalistat Lund.

Naalakkersuisoq: Fangere oplever forstyrrende skibe

Naalakkersuisoq er grundlæggende enig i Naleraqs bekymring om, at især krydstogtskibe forstyrre fangstdyrene. Det har fangere i området fortalt ifølge naalakkersuisoq:

- Fangere fra Ittoqqortoormiit, Tasiilaq og Qaanaaq fortæller, at de oplever forstyrrelser fra især krydstogtskibe og små sejlbåde. Ifølge fangerne sejler skibene ind i fjorde og kommer nogle gange tæt på havpattedyr eller fangere, der udøver fangst.

- Det er en forstyrrelse både for dyrene og for vores fangstkultur. Og samtidig har biologernes undersøgelser vist, at hvalerne er meget følsomme over for forstyrrelser og støj, skriver naalakkersuisoq.

Naleraq har flere gange protesteret mod dalende kvoter på blandt andet narhvaler. Biologiske undersøgelser peger på, at bestanden af narhvaler i Østgrønland er udryddelsestruet på grund af fangst. Det er Naleraq skeptisk overfor, da lokale ifølge partiet beretter om mange narhvaler i området.

Powered by Labrador CMS