Måtte vente i tre årtier: Fik endelig lov til skilsmisse

Grønlændere fik fri ret til skilsmisse langt senere end danskerne. Debatten handlede blandt andet om, hvor meget – og hvor grov – utroskab, der skulle være tale om. AG dykker ned i arkiverne.

Danskerne fik fri ret til skilsmisse fra 1925 – grønlænderne cirka 30 år senere. Det faldt sammen med ændringen fra en koloni til et amt.

Retten til at blive skilt anses i de fleste lande som en menneskeret. Men den blev indført meget sent ved lov i Grønland. Faktisk skulle der en nyordning til, før det blev muligt at slippe helt fri af et ulykkeligt ægteskab.

Det skriver avisen AG.

Loven blev en realitet i forbindelse med overgangen fra en koloni til et dansk amt.

AG har været i arkiverne for at kaste lys over det oversete kapitel i den fælles dansk-grønlandske historie. Debatten tog for alvor fart i begyndelsen af 1950´erne – indtil da havde folk nøjedes med at brokke sig til hinanden over de utålelige forhold.

Utilfredsheden nåede alligevel helt til København, hvor der var politisk enighed om, at der skulle gøres noget. Processen mundede ud i et grønlandsk lovforslag i 1952, hvis indhold landsdommer Jørgen Kisbye Møller redegjorde udtømmende for i en artikel i Atuagagdliutit.

- Hvis man spørger, om der for grønlændere i dag består en adgang til at få skilsmisse, må svaret blive nej, skrev han indledningsvist og gav herefter et kort rids af den grønlandske skilsmisse-historie:

- Efter kolonisationen indførte missionen regler, hvorefter skilsmisse normalt ikke kunne ske. Faktisk ser det ud til, at kun ét ægtepar under grønlandsk ret har opnået skilsmisse. Det skete i 1821. I de forløbne 180 år vides skilsmisse aldrig givet, opsummerede dommeren.

Du kan læse mere i avisen AG, som du kan få adgang til her:

Powered by Labrador CMS