Massivt arbejdspres på alderdomshjem bekymrer

Fagforeningen Peqqissaasut Kattuffiat har i samarbejde med et advokatfirma skrevet en bekymringsskrivelse til Kommune Qeqertaliks kommunalbestyrelse omkring arbejdsforholdene på Aasiaat Alderdomshjem og Plejehjem. Der er massivt arbejdspres, lyder det.

Arkivfoto

- Personalesituationen på alderdomshjemmet i Aasiaat er kritisk. Ansatte oplever en enorm belastning af deres psyke, og flere medarbejdere døjer med stress, der blandt andet medfører søvnbesvær, negative tanker og tristhed.

Sådan lyder det i en bekymringsskrivelse, som Peqqissaasut Kattuffiat, PK, i samarbejde med et advokatfirma har udarbejdet og sendt til Kommune Qeqertalik. PK er bekymret for sine medlemmers arbejdsvilkår samt den afledte påvirkning af deres arbejde og af den omsorg og hjælp, som beboere har behov for.

Bekymringen er ikke ny 

Sermitsiaq har fået indblik i bekymringsskrivelsen. I den står der, at bekymringen ikke er ny, da forholdene på alderdomshjemmet er blevet påtalt gentagne gange siden 2020.

Trods gentagne henvendelser og påtaler ser det ud til, at problemerne endnu ikke er løst, og forløbet ridses op på følgende vis:

I året 2020 blev Kommune Qeqertalik gjort opmærksom på, at trods genopslag  for faglærte stillinger med sundhedsassistenter og sundhedshjælpere bliver disse stillinger ikke besat, og at personalesituationen er kritisk.

I 2021 forsøgte man at sætte et møde op med daværende kommunaldirektør for at drøfte de store arbejdsmiljøudfordringer. Mødet er ikke blevet afholdt ifølge PK.

I året 2022 blev Kommune Qeqertalik opmærksom på, at der var personalemangel, hvor der manglede faglærte sygeplejefaglige assistenter i plejen. Man forsøgte at indkalde til et møde med kommunaldirektør. Dette blev heller ikke holdt.

- Der forsøgte man at for at få en kontoroverassistentsstilling opgraderet til fuldmægtigstilling på grund af kommunens stigende krav om varetagelse af administrative opgaver, bl.a. til udarbejdelse af stillingsbeskrivelser og ansættelseskontrakter, som først senere hen blev overtaget af HR-afdeling med begrænset assistance.

- Formålet ved ændringen af stillingen var så medlemmer kunne anvende deres tid på deres kerneopgave, står der i bekymringsskrivelsen fra PK, som blev sendt til Kommune Qeqertalik.

I 2023 februar blev der rykket for forespørgsel om opgradering af kontorstilling til fuldmægtigstilling, som blev anmodet om året før. Der blev atter rykktet for forespørgsel til kommunaldirektør og bychefen om at få sat et møde op. 

Den 28. december 2023 blev kommunen kontaktet angående det massive arbejdspres.

- Det er medlemmernes opfattelse, at også personaletrivsel lider last på grund af den hårde belastning, idet der sjældent er tid til afholdelse af personalemøder, møder i samarbejdsudvalg på grund af stigende personalesager, omsorgssamtaler og udførelse af generelle sygeplejefaglige opgaver, lyder det i en bekymringsskrivelse.

Må tages seriøst nu

I bekymringsskrivelsen fra Peqqissaasut Kattuffiat fremgår det yderligere, at der hverken er et tilbud om supervision til ansatte eller anden form for opbakning fra ledelsen. D

et vurderes, at ledelsen i Kommune Qeqertalik ikke opfylder sit ledelsesansvar, og det har alvorlige konsekvenser for ansatte, lyder det:

- Vi skriver derfor, med et håb om at ovenstående tages seriøst, og at vi sammen kan finde en løsning, der kan genetablere et sundt arbejdsmiljø for både ansatte og beboere.

Powered by Labrador CMS