Markant kriminalitets fald

Projektet Paamiut Asasara har været medvirkende til at kriminaliteten er faldet i byen med 45 procent fra projektet begyndelse

Kriminaliteten i Paamiut er siden projektets start i begyndelsen af 2008 faldet med 45 procent. Foto: Paamiut Asasara

- Kriminaliteten er siden projektets start i begyndelsen af 2008 faldet med 45 procent - i hele Grønland er faldet på 3 procent. Antal husspektakler er faldet med 47 provent - i hele Grønland er faldet på 17 procent. Paamiut fremhæves i Politidirektøren for Grønlands årsstatistik for 2010 på grund af denne gode udvikling, skriver Heidi Jeremiassen, projektets næstformand og Peter Berliner, professor, forskningsleder i en pressemeddelelse.

Paamiut Asasara er et projekt, der er bygget på lokale værdier og visioner, og som nu kan dokumentere de gode resultater.

Paamiut Asasara bygger på samfundsudvikling via lokalt engagement og er finansieret af BikubenFonden over en 5-årige periode, hvor 2012 bliver sidste år. Projektet følges af forskere verden over, ledet af professor Peter Berliner, som hvert år udarbejder en evaluering af projektets fremdrift.

- Det kan konkluderes, at faldet i kriminaliteten er markant i Paamiut og at projektets mål om et fald på 50 procent over fem år næsten er nået indenfor de første tre år ved en fælles indsats af politi og borgere, hjulpet på vej også af de aktiviteter, som Paamiut Asasara har sat i værk omkring styrkelse af børnefamilier og unge mødre, samt for unge og børn i byen.

- Både borgere og professionelle i institutionerne nævner i de kvalitative interviews at Paamiut Asasara har medvirket til denne gode udvikling og at Paamiut opleves som et fredeligere sted at bo i nu – og som et godt sted at bo, skriver Heidi Jeremiassen, projektets næstformand og Peter Berliner, professor, forskningsleder blandt andet i en pressemeddelelse.


Powered by Labrador CMS