Mand idømt otte måneder i anstalt efter dødelig spiritussejlads

En 30-årig mand er blevet idømt otte måneders ubetinget anstaltsanbringelse for uagtsomt manddrab i forbindelse med en sejlads ved Nuuk, hvor en 26-årig kvindelig passager døde. Dommen er en betydelig formildelse af en tidligere dom i kredsretten.

Kollisionen med isskossen skete i farvandet mellem Nuuk og Sermitsiaq.

En mere end to år gammel sag om spiritussejlads har torsdag fundet sin afslutning i landsretten.

Den tragiske sag begyndte natten til den 19. juli 2020, hvor en hurtigtgående båd kolliderede med en isskosse i Nuuq Kangerlua.

Båden havde syv personer ombord, hvor flere blev slynget ud af båden og i det iskolde vand. Politiet blev alarmeret af én af de nødstedte, som havde formået at kravle i sikkerhed på en isskosse og ringe til politiet. En 26-årig kvindelig passager omkom, og en anden blev alvorligt såret.

Ifølge politiet havde føreren af båden - en 30-årig mand - drukket alkohol og sejlede omkring 40 knob, da båden ramte isskossen.

Torsdag blev den 30-årige mand fra Nuuk idømt otte måneders ubetinget anstaltsanbringelse for uagtsomt manddrab og uagtsom legemsbeskadigelse af Grønlands Landsret, skiver politiet i en pressemeddelelse.

Mildere dom

Manden blev frifundet for fareforvoldelse.

Sagen blev også behandlet i kredsretten i foråret. Her blev manden idømt 1 år og 11 måneders anstaltsanbringelse, hvorfor landsrettens dom altså er betydeligt mildere.

Det var mandens forsvarer, der havde anket sagen, hvorefter anklagemyndigheden havde lavet en såkaldt kontraanke.

Trods frifindelsen for fareforvoldelse er anklager Gutti Harryson tilfreds med den ubetingede dom, oplyser politiet:

- Både i kredsretten og i landsretten har det store spørgsmål været, om anklagemyndigheden kunne bevise, om det var den 30-årige mand, som førte båden på kollisionstidspunktet. På dette afgørende punkt har landsretten været enig i kredsretten og anklagemyndigheden, og det er jeg meget tilfreds med, siger Gutti Harryson og fortsætter:

- Dommen er principiel, fordi domstolene i Grønland ikke tidligere har behandlet lignende sager. Så selvom landsretten valgte at nedsætte længden på foranstaltningen, så afspejler en ubetinget dom i adskillige måneder, at retten ser meget alvorligt på uansvarlig sejlads af denne karakter.

En mand på 29 år blev i foråret også dømt for spiritussejlads og overtrædelse af søfartslovgivningen i samme sag. Den 29-årige skulle have overladt styringen til den 30-årige før kollisionen med isskossen.

Powered by Labrador CMS