Malik Berthelsen: Uforsvarligt at bruge populisme som middel

Der er under tre uger til, at landets næststørste parti Siumut holder landsmøde, og nu kommer Siumut-borgmester i Qeqqata Kommunia Malik Berthelsen på banen med en advarsel mod populisme.

Malik Berhelsen vil ikke nævne specifikke navne, men han appellerer til at formandskandidaterne skal være deres ansvar bevidst.

Borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen fra Siumut advarer mod populisme i forbindelse med formandsopgøret i Siumut.

Der er som bekendt frem til nu tre formandskandidater, den nuværende formand Erik Jensen, tidligere formand Kim Kielsen og folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam.

Malik Berthelsen vil ikke nævne navne i forbindelse med sin advarsel, men han mener at der er tendens til at tage selvstændighedsspørgsmålet op som et virkemiddel til at fremme egne personlige ambitioner.

- Det er ikke på sin plads at erklære sig parat til at løsrive sig fra Danmark i den nærmeste fremtid. Formandskandidaterne bør som minimum være realistiske og forholde sig til de mange udfordringer samfundet står overfor i forvejen, advarer Malik Berthelsen og fortsætter:

- Hvis man som formandskandidat vitterligt mener, at samfundet er parat til selvstændighed, så bør man også være ansvarlig nok til, som minimum at fortælle befolkningen på et realistisk plan om, hvordan man så har tænkt sig at dække udgifter til sundhedsvæsenet, ældreomsorgen, folkeskolerne, boligområdet og andre vitale områder, der igennem den seneste tid har været og er stadig i krise, påpeger Malik Berthelsen (S).

Mere end halvdelen af vores indtægter kommer fra Danmark

Malik Berthelsen tror på, at landet vil kunne klare sig som et selvstændigt land, men at tiden langt fra er moden til det:

- Lad os tage Færøerne som eksempel. Vore færøske venner har ihærdigt kæmpet for selvstændighed i mange flere år end os. De har arbejdet hårdt for at blive uafhængige af statens bloktilskud, den er nede på 600 millioner kroner nu, og til gengæld har de øget deres eksport af fisk igennem årene, så den er oppe på mere end 11 milliarder kroner, langt mere end det dobbelte af, hvad vi eksporterer. Men Færøerne har stadig ikke taget skridtet til en løsrivelse fra staten.

Malik Berthelsen påpeger, at Grønland bør lære af den realistiske tilgang Færøerne har til selvstændighedsprocessen.

Ansvarsområder skal hjemtages først

Malik Berthelsen mener, at et land der er på vej mod større selvbestemmelse bør kunne måles ved, hvor meget landet er i stand til at varetage sine forpligtigelser som et land.

- Populisme er en farlig størrelse, man opnår intet men risikoen for tab er meget stor. Se alene på alle de ansvarsområder som landet, siden selvstyrets indførsel i 2009, ikke har formået at hjemtage. Det viser med tydelighed, at vi stadig er langt fra målet, og jeg skal på det kraftigste appellere til at vores formandskandidater udviser ansvarlighed og holder sig fra populistiske løfter, påpeger borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen (S).

Siumut holder landsmøde i Qasigiannguit i dagene 28. - 30. juli 2023

Powered by Labrador CMS