Luftkontrol: Naalakkersuisut satser på luftkontrolcenter udenfor Nuuk

Siden sommeren 2022 har transportministeriet i Danmark arbejdet for at overføre driften af luftkontrollen til Grønland. Naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur melder, at der er fuld gang i forberedelserne til den planlagte flytning i 2031.

Efter planerne skal Grønland kontrollen med Grønlands luftrum varetages fra Grønland fra 2031. Men allerede i år, og efter Naalakkersuisuts ønske, vil regeringen lægge op til hvor kontrolcenteret kan blive placeret udenfor Nuuk, det oplyser Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur, Hans Peter Poulsen (S)

Igennem adskillige valgkampe, har politikere brugt overtagelse af kontrollen med Grønlands luftrum som et valgtema.

Flere politikere har endda påstået, at Grønland kan tjene penge på alle de daglige overflyvninger over Grønland ved at kræve afgift fra flyselskaberne.

Men det er ikke ligetil, for Grønland/Danmark har som en del af verdenssamfundet og i henhold til internationale aftaler, specielt igennem FN´s Internationale Civile Aviation Organisation (ICAO) også pligt til at have optimal kontrol på de internationale civile flyvninger.

I dag varetages kontrollen med luftrummet henholdsvis fra Canada og Island. Men fra 2031 vil Grønland have overtaget driften af kontrollen, mens staten vil overdrage ansvaret for luftkontrol over Grønland til Naviair.

Kontrolcenteret skal være udenfor Nuuk

Naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Hans Peter Poulsen (S), fortæller, at Naalakkersuisut har rettet en henvendelse til den danske regering med ønske om, at denne nye kontrolenhed skal placeres udenfor Nuuk.

Dette med henvisning til, at det er Naalakkersuisuts ønske at sprede vigtige og vitale offentlige enheder i landet i stedet for at koncentrere alt i Nuuk. Også af hensyn til sikkerheden af en så vital arbejdsplads, i tilfælde af eventuelle udefrakommende trusler.

Poulsen siger dertil at regeringen har været lydhør overfor Naalakkersuisuts ønske, og at regeringen har varslet med en kontret plan, som senere på året vil blive givet til Naalakkersuisut, hvorefter Naalakkersuisut kan komme med mere konkrete oplysninger om planen til efteråret.

Arbejdet med Grønlands overtagelse af kontrollen med luftrummet har pågået siden 2015, hvor Inatsisartuts daværende anlægsudvalg fremkom med et beslutningsforslag på tværs af partierne (EM2015/166).

Powered by Labrador CMS