Lufthavne: KAIR undersøger muligheder på Østkysten

Konkrete undersøgelser for nye lufthaven i Ittoqqortoormiit og Tasiilaq er i fuld gang. Kalaallit Airports er bygherrerådgiver på projekterne og skal aflevere ideoplæg til Naalakkersuisut inden året er omme.

Til og fra-rejsende i Tasiilaq er afhængige af at rejse igennem Kulusuk og det samme gælder i Ittoqqortoormiit hvor man skal igennem Nerlerit Inaat som ligger ca. 40 km i luftlinie fra byen, hvilket nødvendiggør helikopterbetjening mellem lufthavnen og Ittoqqortoormiut.Men det kan blive fortid indenfor en overskuelig årrække, det er Kalaallit Airports ved at lave en udredning på.

OBS: I den oprindelige artikel fremgik det at der satses på 1.500 meter landingsbaner. Men efterfølgende har departementet for infrastruktur gjort opmærksom på at det er for tidligt på nuværende stadie at tale om længde på banerne.

Ikke alting drejer sig om de kommende to store internationale lufthavne i Nuuk og Ilulissat samt den bynære lufthavn ved Qaqortoq. På tegnebrættet ligger nemlig også mulige lufthavne ved Ittoqqortoormiit og Tasiilaq.

Der har været usikkerhed om, hvorvidt især Ittoqqortoormiit og Tasiilaq får lufthavne indenfor en nær fremtid, siden beslutningen om regionale lufthavne blev vedtaget af Inatsisartut i efteråret 2015.

Men endnu et skridt er taget for Kalaallit Airport er fuld igang med at undersøge mulighederne for etablering af lufthavne to steder på østkysten.

- Vi har fået til opgave at fremkomme med ideoplæg til de to omtalte projekter, nemlig en lufthavn ved Ittoqqortoormiit og en i Tasiilaq. Ideoplægget skal afleveres inden året er omme, så vi er fuld i gang med arbejdet, oplyser kommunikationschef i Kalaallit Airports, Mikkel Bjarnø Lund til Sermitsiaq.AG.

2,5 millioner kroner til undersøgelserne og ideoplægget

Undersøgelserne gennemføres dels på baggrund af de eksisterende analyser og rapporter, og dels på baggrund af de fra Naalakkersuisut opdaterede ønsker.

-Selvfølgelig også fra vores egne analyser, erfaringer og de muligheder, som vi vurderer er farbare, siger kommunikationeschefen.

Daværende Naalakkersuisut lagde i 2015 op til en regional regional landingsbane på 650 meter i Ittoqqortoormiit og en nordatlantisk landingsbane på 1199 meter i Tasiilaq.

Men nu forlyder det, at der er tale om regionale asfaltbaner i begge potentielle lufthavne.

Forud for en egentlig beslutning hos Inatsisartut ligger der dog et stort arbejde for at analysere og vurdere muligheder og ricici ved at lægge op til en anlægslov om disse to kommende lufthavne.

Kan finde flere penge til projektering

Det første konkrete skridt er taget, og det er altså det som Kalaallit Airports nu er igang med, efter at finansudvalget har givet grønt lys og afsat midler til undersøgelserne i juli 2022. Udvalget er heller ikke tilbageholdende med at give grønt lys, hvis der skulle opstå behov for yderligere bevilling:

- Udvalget takker for Naalakkersuisuts indstillinger. Udvalget ser frem til resultatet af idéoplægget med spænding. Udvalget noterer sig, at arbejdet med idéoplægget først vil kunne præsenteres i 2023. Herefter vil der kunne træffes beslutning om at gå videre med projekterne.

- Udvalget forstår på Naalakkersuisuts sagsfremstilling, at der kan gå et stykke tid endnu, førend alle de forberedende faser i lufthavnsprojektet kan bringes til ende. Udvalget forudser derfor, at der i forberedelsesfasen løbende vil være behov for yderligere bevillingsforhøjelser, udtalte finansudvalget i forbindelse med godkendelsen.

Powered by Labrador CMS